Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

TPHảiDươngnângcaochấtlượnggiađìnhvănhóa

Được cập nhật lúc : 19/08/2015 3:32 CH
TP Hải Dương nâng cao chất lượng gia đình văn hóa

Gia đình văn hóa là nội dung quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Bởi thế TP Hải Dương luôn chú trọng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11 hằng năm là dịp các khu dân cư ở TP Hải Dương biểu dương,
 tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu

Không hình thức

Phường Cẩm Thượng có 6 khu dân cư (KDC) đều đã đạt danh hiệu văn hóa. Cùng với kết quả đó là thành tích nổi bật trong xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH). Hằng năm, phường có trên 94% số gia đình đăng ký xây dựng GĐVH. Qua bình xét, tỷ lệ GĐVH hằng năm luôn đạt từ 89-92%. Ông Đinh Văn Thế, cán bộ văn hóa phường cho biết: Đầu năm, phường tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng GĐVH năm trước, biểu dương, khen thưởng các GĐVH tiêu biểu ở các KDC. Đây là việc các xã, phường khác chưa làm được. Tại hội nghị, các trưởng KDC đều ký giao ước thi đua xây dựng GĐVH theo các nội dung được cụ thể hóa cho phù hợp với địa phương. Sau khi ký giao ước, các nội dung trên sẽ được treo tại nhà văn hóa KDC để nhân dân biết và thực hiện. Trong năm, Ban chỉ đạo phường, KDC sẽ phối hợp theo dõi những hoạt động của các gia đình đã đăng ký. Dịp cuối năm, căn cứ trên bảng chấm điểm, Ban chỉ đạo bình xét nghiêm túc, khách quan, kiên quyết loại những gia đình không hòa thuận, không chấp hành các quy định, nghĩa vụ đóng góp của địa phương, hay sinh con thứ ba, có người mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... ra khỏi danh sách bình bầu. Sau khi bình xét, danh sách sẽ được treo công khai tại nhà văn hóa để lấy ý kiến người dân. Với cách bình xét chặt chẽ như vậy, danh hiệu GĐVH trở thành niềm tự hào của mỗi gia đình với xóm phố. 

Phong trào xây dựng GĐVH cũng được các xã, phường khác của TP Hải Dương quan tâm. Ngay từ khi triển khai, phong trào này đã được các cấp ủy đảng, chính quyền TP Hải Dương chỉ đạo sát sao. Ông Bùi Dương Nghĩa, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin TP Hải Dương cho biết: Quan điểm của thành phố là trong xây dựng GĐVH không chạy theo số lượng, hình thức. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của phong trào, tiêu chí công nhận danh hiệu GĐVH để mỗi gia đình nhận thức rõ và tích cực tham gia. 

Đầu năm, các thôn, KDC tổ chức cho người dân đăng ký xây dựng GĐVH dựa trên các tiêu chí và chốt danh sách gửi lên Ban chỉ đạo xã, phường. Trong năm, Ban chỉ đạo thôn, KDC và xã, phường sẽ phối hợp theo dõi các gia đình đã đăng ký. Cuối năm, Ban chỉ đạo đưa ra bình xét dựa trên quá trình thực hiện của các gia đình trong năm. Phòng Văn hóa, Thông tin thành phố cụ thể hóa bảng tự chấm điểm và chấm điểm GĐVH chuyển xuống cơ sở, giúp cho việc bình xét tại các thôn, KDC được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn. 

Trong quá trình bình xét, ngành văn hóa phối hợp với các ngành công an, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp và dân số rà soát các gia đình có người vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, sinh con thứ 3 để đưa ra khỏi danh sách. Ngoài các tiêu chí chung do ngành văn hóa quy định, với đặc thù riêng, TP Hải Dương quy định các gia đình vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… cũng sẽ bị loại. 

Đồng lòng vào cuộc

 

Cán bộ Phòng Văn hóa, Thông tin TP Hải Dương bàn biện pháp nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa

Ngành văn hóa thành phố còn đẩy mạnh công tác xây dựng GĐVH thông qua tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế hạnh phúc, thi tìm hiểu Luật Phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ), gặp gỡ, giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu, duy trì các câu lạc bộ (CLB) phòng chống BLGĐ. Năm 2010, phường Thanh Bình được hỗ trợ thành lập 5 CLB phòng chống BLGĐ với 143 gia đình tham gia. Hằng tháng, các CLB sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử, giữ gìn hạnh phúc gia đình, hòa giải mâu thuẫn… Khi phát hiện có bạo lực xảy ra, các thành viên chủ động phối hợp với tổ hòa giải và lực lượng an ninh dân phố ngăn chặn, xử lý. Đến nay, các CLB đã hòa giải trên 20 cặp vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn cùng nhiều vụ BLGĐ. Ông Trần Văn Vinh, cán bộ văn hóa phường Thanh Bình cho biết, từ một địa bàn thường xảy ra BLGĐ, năm 2014, toàn phường không xảy ra vụ bạo lực nào. Năm 2014, phường có 3.098 hộ thì có 2.785 hộ đạt danh hiệu GĐVH, chiếm gần 90%.   

Đặc biệt, phong trào xây dựng GĐVH ở TP Hải Dương có sự đồng lòng vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành. Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa vận động các gia đình đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu. Hằng năm, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11, các Ban công tác mặt trận tổ chức biểu dương, tôn vinh các gia đình đạt danh hiệu GĐVH để làm gương cho cộng đồng. Nhờ vậy, danh hiệu GĐVH trở nên ý nghĩa. Từ khi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” được triển khai, ước tính MTTQ các cấp của TP Hải Dương đã biểu dương trên 982.000 lượt GĐVH cùng hàng trăm nghìn lượt gia đình 3 thế hệ tiêu biểu, "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền". 

Hội Phụ nữ đẩy mạnh các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình không có người thân mắc tệ nạn xã hội. Hội Nông dân triển khai mô hình hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hội Cựu chiến binh đưa nội dung xây dựng gia đình hội viên văn hóa thành tiêu chí thi đua của các cấp hội. Các cơ quan, đơn vị gắn tiêu chí xây dựng GĐVH trong bình xét thi đua hằng năm…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và có sự đồng lòng vào cuộc của các cấp, các ngành, chất lượng GĐVH trên địa bàn TP Hải Dương được nâng lên rõ rệt. Năm 1998, TP Hải Dương có trên 23.500 hộ đạt danh hiệu GĐVH, chiếm trên 87%. Đến năm 2014, thành phố có 48.500 hộ đạt GĐVH, chiếm trên 91%, trong đó có 5% là GĐVH tiêu biểu. 

Phong trào xây dựng GĐVH đã tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy được vai trò, ý thức của mỗi gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng văn minh đô thị. Từ phong trào này, những giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp được gìn giữ, phát huy. 

Theo haiduong.gov.vn

In trang Quay lại Lên trên