Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

NgànhVănhoá-ThểthaovàDulịchtỉnhHảiDương-nhữngbướctiếnđộtphá

Được cập nhật lúc : 01/09/2015 9:02 SA
Ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương - những bước tiến đột phá

Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành văn hoá-thông tin nói chung và ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh nhà nói riêng, đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quan trọng của ngành, trong 5 năm qua (2010-2015), các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho những người tham gia làm công tác VHTTDL trên địa bàn tỉnh mỗi năm Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã tổ chức từ 15 đến 20 lớp bồi dưỡng, tập huấn và hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn tại địa phương góp nâng cao năng lực, trình độ cho những người làm công tác VHTTDL trong việc tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động và nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ VHTTDL hiểu và chấp hành đúng quy định của nhà nước.

Ngành đã chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức nhiều sự kiện lớn thành công như: Các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long tại Hải Dương và Hà Nội (2010); Lễ khai mạc Đại  hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ VI (2010) và lần thứ VII (2014) ; Lễ đón bằng di tích Quốc gia đặc biệt khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (2012); Các sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2013 ; Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2014); Lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về Côn Sơn và khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2015…; Cùng với đó là thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, rộng khắp... đã phát huy tốt vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội, ổn định chính trị, giáo dục truyền thống, pháp luật, tạo không khí phấn khởi, vui tươi nhằm khích lệ mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

 Đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều khởi sắc, nổi bật nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều phong trào nhánh được lồng ghép và gắn kết với phong trào "Xây dựng nông thôn mới" đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo dựng sự ổn định về chính trị, từng bước phát triển về kinh tế-xã hội. Tỷ lệ đạt danh hiệu văn hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm, đến nay toàn tỉnh có 85,1% tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 1.113/1.469 (75,8%) làng, KDC văn hóa.

 Phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội” được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm triển khai và bước đầu đã có những chuyển biến. Tiêu biểu như: phong trào tiết kiệm trong việc cưới đã được xây dựng mô hình điểm tại: xã Chi Lăng Nam, Cao Thắng (Thanh Miện), phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương), xã Tuấn Hưng (Kim Thành) ...; Việc tang tổ chức tiết kiệm, đã có sự chuyển biến rõ rệt ở các địa phương như: Thị trấn Nam Sách (Nam Sách), Thị trấn Sặt (Bình Giang), Thị trấn Tứ Kỳ (Tứ Kỳ), xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng)...; Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã dần được ổn định và đi vào nề nếp. Phần lớn các lễ hội được tổ chức tiết kiệm, lành mạnh, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, phần hội có nội dung phong phú, đa dạng các loại hình hoạt động văn nghệ, thể thao... Một số lễ hội khôi phục được các trò chơi dân gian đã góp phần trong việc giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hoá dân tộc trong nhân dân.

 Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh với 762 đội Chèo, 571 đội ca múa nhạc, 29 đội ca kịch, 15 CLB Ca trù đã tạo ra phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng sôi nổi, rộng khắp từ cơ sở đến cấp tỉnh. Nhiều hội diễn, hội thi được tổ chức thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành nổi bật như: Hội diễn Sân khấu không chuyên, Liên hoan ca múa nhạc, Liên hoan tuyên truyền cổ động, Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách, Liên hoan các đoàn nghệ thuật ngoài công lập ... ; Các đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh tham gia liên hoan khu vực và toàn quốc đều đạt thành tích cao. Từ 2011-2015 giành tổng số 15 HCV, 12 HCB tại các cuộc Liên hoan, Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc.

 Công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá được tập trung vào việc thực hiện quy hoạch, lập hồ sơ xếp hạng và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nghiên cứu, sưu tầm các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.... Từ năm 2010-2015 ngành đã khảo sát, lập và hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị 1 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt (Côn Sơn – Kiếp Bạc), 6 di tích xếp hạng quốc gia, 97 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 1 khu di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt là Côn Sơn – Kiếp Bạc, 148 di tích xếp hạng quốc gia, 194 di tích xếp hạng cấp tỉnh, trong đó có nhiều di tích tiêu biểu, đặc trưng về văn hoá tâm linh, kiến trúc nghệ thuật, cách mạng kháng chiến, cảnh quan kỳ thú là thế mạnh tiềm năng cho việc phát triển các hoạt động du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống như: di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, đền thờ nhà giáo Chu Văn An (TX Chí Linh), đền thờ Đại danh Y Tuệ Tĩnh, Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), đền Cao An Phụ (Kinh Môn) … ; Ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp (năm 2010); Có 4 di sản được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Múa Rối nước, Ca trù, Lễ hội Côn Sơn, Lễ hội Kiếp Bạc (năm 2012); Trống đồng Hữu Trung được công nhận là Bảo vật quốc gia (năm 2014)…

 Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động. Hai đơn vị Nhà hát Chèo và Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn xây dựng xây dựng nhiều chương trình biểu diễn có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị cũng như phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. Số buổi biểu diễn và doanh thu hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao (từ 130 - 150 buổi/năm và doanh thu trung bình 650-700 triệu đồng/năm). Không những thế 2 đơn vị còn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ hội diễn, liên hoan toàn quốc từ 2010 đến nay với tổng số 11 HCV, 18 HCB, đã có thêm 1 nghệ sĩ được công nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú; 13 doanh nghiệp tư nhân hoạt động nghệ thuật biểu diễn (xiếc, ca nhạc, rối nước) duy trì tốt hoạt động, có số buổi biểu diễn và doanh thu cao, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

 Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng tuy trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về mọi mặt song đã nỗ lực vươn lên tìm nhiều giải pháp mới nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Mỗi năm tổ chức từ 8 - 10 đợt phim chuyên đề với trên 600 buổi chiếu lưu động trong đó đều có nội dung lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt đã đưa hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học và đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá bằng hình thức khoán thu trong chiếu phim lưu động.

 Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường về cơ sở vật chất và tổ chức tốt các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn. Thư viện tỉnh được xây mới, là trung tâm lưu giữ và cung cấp thông tin cho bạn đọc thường xuyên với trên 220.000 bản sách, 100.000 bản báo, tạp chí đã duy trì hoạt động nề nếp, tăng thời gian mở cửa do vậy số lượng thẻ bạn đọc và lượt độc giả đến thư viện ngày một tăng. Mạng lưới thư viện cơ sở tiếp tục phát triển nhất là thư viện, tủ sách làng, KDC văn hoá phục vụ tốt nhu cầu đọc sách phục vụ nghiên cứu, học tập và giải trí của nhân dân.

 Bảo tàng tỉnh là nơi lưu giữ trên 48 nghìn tài liệu, hiện vật đã có nhiều đổi mới, tổ chức được nhiều cuộc trưng bày chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu lịch sử; công tác khai quật khảo cổ học, kiểm kê các hiện vật được duy trì, thường xuyên nâng cao chất lượng công tác thuyết minh phục vụ khách đến tham quan, nghiên cứu văn hóa Xứ Đông.

 Công tác gia đình mặc dù là nhiệm vụ mới nhưng luôn luôn được ngành VHTTDL quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực mang lại hiệu quả cao, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình với các biện pháp như: xây dựng nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình CLB gia đình phát triển bền vững; Triển khai đường dây nóng về phòng chống bạo lực gia đình ; Tổ chức các lớp tập huấn về công tác gia đình; Tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình toàn tỉnh ; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 ...

Hiện nay với 245 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững của 132 xã, phường, thị trấn triển khai các mô hình về công tác gia đình đã hoạt động rất có hiệu quả góp phần rất lớn trong việc nâng cao kỹ năng sống, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Tiêu biểu đó là các mô hình : xã Ngũ Hùng (Thanh Miện), xã Hồng Dụ (Ninh Giang), phường Thanh Bình (TP Hải Dương)...

 Phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, nhiều môn thể thao dân tộc được khôi phục và tập luyện rộng khắp. Hiện toàn tỉnh có trên 27% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên (tăng 2%), 18% gia đình thể thao (tăng 3%), có trên 3.500 CLB, nhóm tập luyện TDTT ( tăng 12%) so với năm 2010.

 Thể thao thành tích cao của tỉnh đã ngày một khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao Việt Nam bằng việc luôn duy trì trong tốp 10 tỉnh, thành, ngành có thành tích thể thao mạnh nhất cả nước qua 7 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc đã được tổ chức. Trong đó nổi bật nhất là Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010 giành được tổng số 71 bộ huy chương (29 HCV, 19HCB, 23 HCĐ), lần đầu tiên vươn lên giành vị trí thứ 7/65 tỉnh, thành, ngành; tiếp đến là Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (2014) giành được 86 bộ huy chương (25 HCV, 24 HCB, 37 HCĐ) tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7/65 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, được Bộ VHTTDL tặng cờ thi  đua xuất sắc; Tại 3 kỳ Seagames được tổ chức từ năm 2011 đến 2015, các VĐV tỉnh Hải Dương đã giành được 17 HCV, 11 HCB, 10 HCĐ cùng với đó là nhiều huy chương tại các giải vô địch thế giới, Châu Á, Đông Nam Á từng môn hàng năm; Nhiều bộ môn nhiều lần lập thành tích xuất sắc toàn quốc: Như bóng đá U11,  bóng bàn trẻ, bắn súng, cử tạ, điền kinh, pencaksilat, đua thuyền canoeing, rowing…

Với mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh về văn hóa và di sản văn hóa ngành VHTTDL đã tập trung cho công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và quy hoạch để đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển sản phẩm du lịch, tạo dựng thương hiệu du lịch Hải Dương. Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu và biểu tượng du lịch Hải Dương, đã lựa chọn được 1 khẩu hiệu "Du lịch Hải Dương thân thương quyến rũ" và 1 biểu tượng chính thức để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Hải Dương. Một trong những thành công của du lịch Hải Dương trong năm qua đó là việc đã tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Hải Dương lần thứ I vào năm 2011. Hiệp hội du lịch được thành lập đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức hoạt động, tạo dựng thương hiệu Du lịch Hải Dương. Góp phần thiết thực mang lại các hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá sản phẩm du lịch của Hải Dương đến với du khách trong nước và quốc tế.

 Kết quả kinh doanh du lịch mang lại hiệu quả lớn về kinh tế và xã hội. Giai đoạn 2011-2015, khách du lịch có mức tăng trưởng khá, khách lưu trú tăng trưởng trung bình 14,5%/năm, doanh thu du lịch tăng trung bình 13,1%/năm. Trong 5 năm toàn tỉnh đón và phục vụ 4,5 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu ước đạt 5.500 tỷ đồng.

Năm 2014, để tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, ngành VHTTDL đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 về cơ chế hỗ trợ sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn giai đoạn 2015-2020 và nâng mức hỗ trợ xây dựng NVH thôn, KDC. Nghị quyết được áp dụng từ năm 2015 với mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/1 sân thể thao cấp xã, 200 triệu đồng/1 sân thể thao thôn, nâng mức hỗ trợ xây dựng mới NVH thôn, KDC từ 100 triệu lên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngành VHTTDL còn thực hiện hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị cho hệ thống thiết chế văn hoá ở các xã, thôn, KDC xây dựng nông thôn mới… bằng kinh phí trong chương trình mục tiêu và ngân sách sự nghiệp hàng năm của ngành. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2010-2015 là trên 7,5 tỷ đồng.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, giai đoạn 2010-2015 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương đã nhận được những phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì năm 2010; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2011; Bộ VHTTL, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2010, 2011, 2013, 2014 và nhiều Bằng khen của của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh. Nhiều tập thể và cá nhân trong ngành cũng đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh.

Nguyễn Thủy

Phòng Văn hoá – Văn nghệ

 

In trang Quay lại Lên trên