Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Bồidưỡngkỹnăngquảnlýnhànướcvềnghiệpvụvănhóa

Được cập nhật lúc : 19/12/2016 9:30 SA
Bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về nghiệp vụ văn hóa

Ngày 12/12, tại Khu sinh thái Âu Cơ, TP Hải Dương, Sở VHTTDL tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về nghiệp vụ văn hóa năm 2016.


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

      Dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng có bà Bùi Thúy Hạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng BTC lớp bồi dưỡng; cùng trên gần 150 học viên là cán bộ chuyên viên một số sở, ban, ngành có liên quan; phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn và một số tổ chức kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

      Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm góp phần triển khai sâu rộng các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa đến các cơ quan, đơn vị trong ngành và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

      Qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt một số văn bản quản lý pháp luật nhà nước mới ban hành, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và quy hoạch định hướng của ngành và thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo, karaoke, vũ trường hiện nay.

      Các học viên sẽ được tiếp cận một cách hệ thống, chi tiết các văn bản quản lý nhà nước của Trung ương, của tỉnh thông qua sự truyền đạt, phân tích, liên hệ của giảng viên và trao đổi, hỏi đáp trực tiếp giữa giảng viên và học viên tại lớp bồi dưỡng.

      Ông Nguyễn Thành Trung - PGĐ Sở cho rằng: Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp cho các học viên những thông tin, kiến thực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về nghiệp vụ văn hóa, từ đó triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa một cách hiệu quả, có tác dụng thiết thực với cuộc sống. Đặc biệt là trong quá trình đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế trên mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực văn hóa.

       Đồng thời đồng chí Phó Giám đốc Sở cũng đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những ý kiến truyền đạt của giảng viên và có trách nhiệm phổ biến, triển khai những kiến thức và các nội dung văn bản đã tiếp thu vào đơn vị, địa phương mình, đưa các quy định pháp luật đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Theo sovhttdl.haiduong.gov.vn

In trang Quay lại Lên trên