Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
  • Cách tiếp cận mới trong bảo tồn biển

    Cập nhật: 08/01/2013 17: 59:00

    Mục tiêu bảo tồn biển là nhằm bảo vệ các hệ sinh thái, các loài thủy sinh vật biển có giá trị và tầm cỡ quốc gia hoặc quốc tế về khoa học, giáo dục, du lịch và giải trí.

Hôm nay: 809

Tổng lượng truy cập: 508208