Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 09/08/2019 3:24 CH
Thanh Miện tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/8/2019, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện, Huyện ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII và tôn vinh điển hình tiên tiến. Dự Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Sơn- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy theo dõi huyện; đồng chí Đồng Dũng Mạnh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nội vụ huyện; Bí thư các chi- đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thanh Miện đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đạt những kết quả nổi bật, góp phần cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đến tháng 7/2019, huyện có 270 doanh nghiệp đang hoạt động, cơ bản diện tích đất trong 03 cụm công nghiệp được lấp đầy; quy hoạch 350 ha đất đô thị, trong đó tập trung phấn đấu Thị trấn Thanh Miện sớm trở thành đô thị loại 4, xã Đoàn Tùng trở thành đô thị loại 5 vào năm 2020; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 51/64 trường đạt chuẩn Quốc gia (=79,66%); 14/19 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Thanh Miện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trong 03 năm, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là người đứng đầu đã gương mẫu đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện đăng ký nêu gương.

 

Nhân dịp này huyện đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 15 cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ và nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

BTG Huyện ủy Thanh Miện

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na