Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/10/2018 8:58 SA
Người dân chủ yếu khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất đai, ô nhiễm môi trường

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 3.523 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân.

So với cùng kỳ năm 2017, giảm 75 đơn. Trong đó có 212đơn khiếu nại, tố cáo (chiếm 6%); 2.191 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh (chiếm 62,2%); 1.120 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, trùng lặp (chiếm 31,8%). 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 183vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt 86,3%. Số vụ việc còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân phần lớn liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, ô nhiễm môi trường (chiếm 67%), số đơn còn lại thuộc lĩnh vực chính sách xã hội, văn hóa, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản…

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na