Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 09/03/2017 9:03 SA 
Năm 2017, mỗi cấp ủy cấp huyện thành lập ít nhất 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước 

Sáng 8.3, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị, xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước họp phiên thứ nhất.Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Ban chỉ đạo do đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Trưởng ban; đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy là Phó Trưởng ban Thường trực. 23 thành viên còn lại gồm các đồng chí trưởng các ban xây dựng Đảng, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các hội, đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo một số cơ quan, sở, ngành trong tỉnh.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo thông qua dự kiến phân công nhiệm vụ; đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đa số các ý kiến tán thành với chỉ tiêu cụ thể bình quân mỗi năm toàn tỉnh thành lập được từ 20-30 tổ chức cơ sở đảng; mỗi năm thành lập từ 25-30 tổ chức công đoàn cơ sở... Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn như: quy định rõ việc phân cấp trong công tác quản lý đối với tổ chức Đảng, đoàn thể, hội ở từng loại hình doanh nghiệp; việc xây dựng quy chế phối hợp để tạo thuận lợi cho cấp huyện tiếp cận với doanh nghiệp nước ngoài trong các khu công nghiệp...

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn lưu ý đây là nhiệm vụ quan trọng và sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nên đòi hỏi Ban chỉ đạo và từng thành viên phải nỗ lực khắc phục trên tinh thần bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không chạy theo số lượng. Việc xây dựng, phát triển, thành lập mới tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, hạt nhân, nòng cốt trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Căn cứ trên nhiệm vụ đã phân công, các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp rà soát, phát hiện, đề xuất với tỉnh, Trung ương điều chỉnh những bất cập đang gây cản trở, khó khăn cho nhiệm vụ này. Trách nhiệm của từng cấp ủy là phải chuyển trọng tâm sang chủ động tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp, người lao động thấy được tác dụng, lợi ích của việc xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức hội, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đồng chí Vũ Văn Sơn giao nhiệm vụ, trong năm 2017, mỗi cấp ủy cấp huyện phải thành lập mới ít nhất 1 tổ chức đảng, 1 tổ chức công đoàn, 1 tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; hoặc thành lập 1 chi bộ nòng cốt để các đảng viên đang lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức đảng tham gia sinh hoạt. Mỗi huyện, ngành, hội, đoàn thể phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site