Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/03/2017 2:19 CH 
Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 

Sáng 30.3, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI khai mạc.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai  mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung xem xét, cho ý kiến về các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017; tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; kết quả cuộc kiểm tra việc quản lý thu các loại thuế và tình hình nợ đọng thuế, nguyên nhân nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2016-2020); quyết toán ngân sách Đảng năm 2016; những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý các nội dung trình tại hội nghị lần này rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, góp phần vào thành công của hội nghị.

Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý I năm 2017 và trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý mặc dù kinh tế - xã hội của tỉnh quý I có nhiều khởi sắc, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thu ngân sách đạt khá... nhưng vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành, địa phương còn chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh chưa có bước đột phá, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2016 tụt 2 bậc so với năm 2015; tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án rất chậm; việc chỉ đạo tháo dỡ các lò gạch thủ công, xử lý tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ở một số sở, ngành, địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập.

Để sớm khắc phục những hạn chế trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, do cơ chế, chính sách hay do phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện chưa phù hợp? Các giải pháp, biện pháp đề ra đã sát với tình hình chưa? Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đã được phát huy đúng mức chưa?... Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.   

Về báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy chính trị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương. Thường xuyên coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo. Tuy nhiên, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế chưa thực sự hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng chưa thực sự được bảo đảm; hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan đối với lãnh đạo chuyên môn còn thấp. Vai trò, trách nhiệm của những đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng chưa được thể hiện rõ...

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Cương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017; đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Bùi Hữu Uyển, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả cuộc kiểm tra việc quản lý thu các loại thuế và tình hình nợ đọng thuế, nguyên nhân nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, hội nghị nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”. GS.TS. Hoàng Chí Bảo cho biết Hải Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa nội dung học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chiều 30.3, các đại biểu thảo luận tổ.

Theo chương trình, hội nghị sẽ kết thúc chiều 31.3.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site