Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 09/10/2018 9:09 SA
Hợp nhất chức danh lãnh đạo của nhiều cơ quan, đơn vị

Trong năm 2018, thực hiện thí điểm mô hình trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện tại các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Kinh Môn...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóaXII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Theo đó, trong năm 2018, thực hiện thí điểm mô hình trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện tại các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Kinh Môn; thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện tại các huyện Thanh Hà, Thanh Miện, Kinh Môn. Thí điểm mô hình hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện tại huyện Bình Giang và Kim Thành. Thủ tục hợp nhất các văn phòng sẽ hoàn tất trong năm 2018, cơ quan mới hợp nhất đi vào hoạt động từ ngày 1.1.2019. 

Việc thí điểm mô hình cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện sẽ triển khai thực hiện sau khi Trung ương tiến hành tổng kết đánh giá mô hình cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh. 

Trong năm 2020 sẽ thực hiện Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Từ năm 2018-2019, thực hiện Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện tại tất cả 12 huyện, thành phố, thị xã. 

Kế hoạch nêu rõ tỉnh sẽ kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh trước ngày 1.1.2019. Tùy theo quy mô, tính chất doanh nghiệp hoặc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để chuyển các đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp từ trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc cấp ủy phù hợp (cấp huyện hoặc cấp cơ sở). 

Số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thuộc tỉnh như hiện nay không vượt quá số lượng nêu trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Do vậy trước mắt chưa tiến hành thí điểm việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện cho tới năm 2020. 

Việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và đề án của Văn phòng Quốc hội.

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na