Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 13/01/2017 9:49 SA
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Quantriennghiquyet4.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW

Sáng 9-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khai mạc hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng, phó các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các Tỉnh ủy viên công tác tại địa phương, Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở. 
Trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 04 - NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh đây là nghị quyết rất quan trọng, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mong đợi của nhân dân. Toàn văn nghị quyết đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, toàn bộ các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nghiên cứu sâu kỹ, thấm nhuần và có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của nghị quyết.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích 5 lý do Trung ương tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

quantriet_nghiquyet4.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Về nội dung cơ bản của nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có thể diễn ra trong nội bộ Đảng, chính quyền nhà nước và trong xã hội; từ cán bộ, đảng viên, quần chúng đến những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ở các cấp. Nguy hiểm nhất là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong những cán bộ có nhiệm vụ hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những cán bộ cao cấp và những người có ảnh hưởng, uy tín trong xã hội". Đồng chí nêu rõ: "Việc đánh giá, kết luận một trường hợp nào đó có vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cần phải hết sức thận trọng, khách quan, phải trên cơ sở phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các hành vi có liên quan diễn ra trong một quá trình, trong đó mấu chốt là sự thay đổi quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị theo hướng đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội". 
Về 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số điểm mới cần làm ngay, gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên trong Đảng; xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kiên quyết khắc phục tình trạng biết rõ là đúng nhưng im lặng để được yên, biết sai mà không sửa; thực hiện công khai quyền lực và giám sát chặt chẽ việc thực thi quyền lực; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức; đối với những kẻ đầu cơ, trục lợi, có biểu hiện "lợi ích nhóm", phải xử lý nghiêm theo đúng quy định… 
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giới thiệu dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW gồm 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện ngay và phân công 13 đầu mối cơ quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên theo lộ trình. 
Buổi chiều, hội nghị nghe GS.TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 05 và 06 - NQ/TW về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế" và về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". 
Sáng 10-1, ở cấp tỉnh, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW tại các tổ; cấp huyện triển khai kế hoạch của địa phương và thảo luận tham gia góp ý vào kế hoạch thực hiện của cấp tỉnh và huyện. Tại phiên bế mạc, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổng kết, giải đáp và làm rõ những vấn đề thảo luận tại các điểm cầu.

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na