Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 12/10/2018 8:39 SA
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra toàn diện các mặt công tác năm 2018

Từ ngày 8-10/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc.

Qua kiểm tra, các đơn vị đều quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt, đến nay 100% các đơn vị đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ công tác năm. Nhiều mặt công tác đạt hiệu quả cao như công tác huấn luyện, giáo dục QP-AN cho các đối tượng, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị; duy trì nghiêm túc các phương án trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không nhân dân; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật được duy trì, thực hiện nghiêm túc…Tiến hành báo động kiểm tra phương án chiến đấu tại chỗ, Trung đội dân quân cơ động trực sẵn sàng chiến đấu của một xã, phường, thị trấn đã bảo đảm về quân số, vũ khí trang bị, tác phong nhanh.

Thông qua kiểm tra là cơ sở để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá toàn diện các mặt công tác, chỉ rõ những nguyên nhân của tồn tại, yếu kém để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của các đơn vị trong năm 2019 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na