Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/10/2018 9:01 SA
 Vì sao cải cách hành chính chưa hết nghẽn

Nhiều ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã phân tích làm rõ nguyên nhân khiến cải cách hành chính vẫn là khâu yếu của tỉnh.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tại hội nghị sáng 10.10

Trong phiên thảo luận hội trường tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI sáng 10.10, nhiều ý kiến đã phân tích làm rõ nguyên nhân khiến cải cách hành chính (CCHC) vẫn là khâu yếu của tỉnh.

Chủ trì thảo luận đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt vấn đề: khi kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH nửa nhiệm kỳ, đã có nhiều ý kiến khẳng định những bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên cũng cần làm rõ trách nhiệm của BCH Đảng bộ tỉnh đối với các hạn chế đã được chỉ ra. Trong đó, đáng quan tâm là kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Dù đã được xác định là một trong các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính vẫn là khâu yếu.  Cần làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục, chú ý đặt cải cách TTHC trong mối liên hệ với các nội dung khác của CCHC như: cải cách thể chế, tài chính công, tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính…


 Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kinh Môn 
phát biểu thảo luận

Tham gia thảo luận, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kinh Môn cho rằng hạn chế trong CCHC của tỉnh chủ yếu là do con người. Cụ thể là một bộ phận cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ. Một số công chức hạn chế về chuyên môn, thiếu hiểu biết pháp luật, chưa tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Để khắc phục, đồng chí Nguyễn Minh Hùng đề nghị cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng cao trách nhiệm trong CCHC. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Toàn tỉnh cần khẩn trương thực hiện "một cửa", "một cửa" liên thông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, áp dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan nhà nước. Tỉnh nên xác định rõ thời gian xây dựng, hoàn thành trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Tăng cường kiểm tra các đơn vị mà hoạt động của đơn vị liên quan đến chỉ số PCI cấp tỉnh.

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na