Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 01/08/2019 2:44 CH
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chiều 31.7, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ghi nhận những nỗ lực và kết quả trong xây dựng chính quyền điện tử thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các thành viên BCĐ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đôn đốc UBND cấp huyện sớm thành lập BCĐ để chỉ đạo việc ứng dụng CNTT trên địa bàn theo quy định. Tiếp tục triển khai các giải pháp, công việc để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sớm hoàn thành việc triển khai xây dựng hệ thống “một cửa điện tử” đến cấp xã. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dịch vụ, thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh, đồng thời kết nối với hệ thống của trung ương. Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và đào tạo nguồn nhân lực CNTT...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc thực hiện các phần việc cần khẩn trương và có thời gian hoàn thành cụ thể. Các hoạt động ứng dụng CNTT phải gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung tổ công tác giúp việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tiếp thu ý kiến các đại biểu để sớm hoàn thiện Quy chế hoạt động của BCĐ, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2020 và tham mưu đăng cai tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển CNTT và truyền thông Việt Nam lần thứ 24 năm 2020.

Theo BCĐ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, hiện cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.haiduong.gov.vn) đang cung cấp khoảng 1.700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 129 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính qua mạng. 18 sở, ban, ngành; tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh; các xã, thị trấn của các huyện Bình Giang, Kim Thành, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện và TP Chí Linh đã xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống “một cửa điện tử”. 52 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh bảo đảm cung cấp, khai thác và tìm kiếm thông tin. Toàn tỉnh cấp được khoảng 1.200 chữ ký số cho các cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã...

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na