Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 04/10/2018 8:45 SA
Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Ngày 3.10, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày: 14.4.1944. Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII. Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn  Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na