Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/05/2012 3:54 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần IV (Vòng 1)

Năm 1982, 1983 là những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, với nhiệm vụ đưa đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc.

Trong bối cảnh đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng khóa III tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần IV vòng 1 từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 15 tháng 01 năm 1982 tại Hội trường lớn tỉnh với 522 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đã nghe Dự thảo Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nghe bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương và Bản sửa đổi Điều lệ Đảng.

Sau đó Đại hội thảo luận các vấn đề trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng với 35 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na