Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/09/2012 4:44 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần III

Sau khi thống nhất đất nước, dân tộc ta vẫn chưa được hưởng hòa bình mà lại phải tiến hành 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc để bảo vệ nền độc lập.

Cùng với đó điều kiện thời tiết không thuận lợi, có tác động xấu đến nền kinh tế, nhất là sản xuất nông nghiệp của cả nước, trong đó có tỉnh Hải Hưng ta.

Để kiểm điểm tình hình, kịp thời đề ra các quyết sách đúng đắn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần II đã tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ III từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 1979. Tại Hội trường lớn tỉnh. Dự Đại hội có trên 500 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa II và chỉ ra những hạn chế yếu kém trong tình hình mới là: Chưa nhận thức đầy đủ và vận dụng tốt các Nghị quyết của Đảng vào công tác xây dựng kế hoạch; công tác kế hoạch chưa thể hiện được tính cân đối tích cực, vững chắc; việc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức; chính sách và quản lý kinh tế chấp hành chưa đầy đủ; chưa phát huy được quyền làm chủ của nhân dân lao động; công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ chưa theo kịp tình hình…

Đại hội còn thông qua phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển cụ thể của tỉnh trong hai năm 1979 - 1980.

Và Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa III với 39 đồng chí ủy viên chính thức và 4 đồng chí ủy viên dự khuyết. Trong đó, đồng chí Ngô Duy Đông vẫn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Quang Đạo được bầu làm Phó bí thư Thường trực, đồng chí Nguyễn Văn Phúc được bầu làm Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na