Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/05/2012 12:13 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần II (Vòng 2 )

Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam IV diễn ra thành công trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ giành được thắng lợi vang rội. Hai miền Nam Bắc thống nhất sau hơn 20 năm chia cắt, điều này càng cổ vũ mạnh mẽ hơn tinh thần cách mạng dân tộc.

Để chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần I tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần II vòng 2 từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 1977, tại Hội trường lớn của tỉnh.

Về dự Đại hội có 487/502 đồng chí. Đại hội thông qua các nội dung quan trọng như: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần I; thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 1980.

Bên cạnh đó Đại hội đã rút ra các kết luận quan trọng: Nắm vững đường lối cách mạng của Đảng trong từng giai đoạn; thực hiện tốt 3 cuộc cách mạng, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt và công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa II gồm 38 đồng chí ủy viên chính thức và 05 đồng chí ủy viên dự khuyết. Trong đó, đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Trần Tạo làm Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na