Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/09/2012 4:45 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần IV (Vòng 2)

Tháng 9 năm1960 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III họp và đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Cũng tại Đại hội này, đã thông qua phương hướng và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ III đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần III tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần IV vòng 2 từ ngày 23/2 đến ngày 03/3/1961. Tại trường Nguyễn Ái Quốc của tỉnh (nay là nhà Bảo tàng tỉnh Hải Dương).

Đại hội có 242 đại biểu chính thức về dự, đại diện cho gần 20.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV vòng 2 họp trong không khí vui mừng chào đón sự thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần III.

Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III; Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thông qua Nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ của tỉnh trong năm 1961.

Trong vòng 2 này, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí ủy viên chính thức và 08 đồng chí ủy viên dự khuyết. Trong đó: Đồng chí Nguyễn Chương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Sơn làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Trần Tạo (Thùy) làm Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh…

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na