Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/05/2012 12:09 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần V

Bước vào năm 1963 quân và dân miền Nam đã giành thắng lợi vang dội trong trận Ấp Bắc ngày 02 tháng 01 năm 1963, điều đó chứng tỏ rằng quân và dân miền Nam hoàn toàn có thể đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy.

Thi đua lao động, chiến đấu theo gương Ấp Bắc, quân dân cả nước, trong đó có hàng vạn đồng bào Hải Dương càng ra sức phấn đấu, thi đua trên mặt trận sản xuất để góp phần vào thắng lợi của cách mạng hai miền. Đặc biệt là thắng lợi của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Để kiểm điểm, đánh giá lại tình hình cũng như đề ra các chủ trương, đường lối phát triển mới. Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 1963 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa IV tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ V tại Hội trường tỉnh (nay là Nhà văn hóa Trung tâm).

Về dự Đại hội có 320 đại biểu đại diện cho 22.047 đảng viên trong toàn tỉnh. Chủ đề của Đại hội lần này là “Đoàn kết phấn khởi, hăng hái tiến lên giành thắng lợi mới”.

Với phương châm đó, Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IV và đề ra phương hướng của tỉnh trong 3 năm tới:

Về nông nghiệp: Lấy lương thực làm trọng tâm, phải ra sức thâm canh tăng năng suất…

Về công nghiệp: Phát huy mọi khả năng tiềm tàng của địa phương, ra sức tăng cường lực lượng sản xuất để có thể sản xuất ngày càng nhiều hàng công nghệ phẩm.

Về thương nghiệp: Phải luôn đi sát các ngành sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Về văn hóa - xã hội: Phải quan tâm đặc biệt đến bảo vệ sức khỏe của quần chúng, mở rộng thường xuyên các phong trào thể dục vệ sinh.

Công tác xây dựng Đảng: Nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Đặc biệt, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm có 27 đồng chí ủy viên chính thức và 04 đồng chí ủy viên dự khuyết. Trong đó, đồng chí Nguyễn Chương tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc được bầu làm Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh; Lê Thứ làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na