Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/05/2012 12:06 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần IV (Vòng 1)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 17, Khóa II việc mở Đại hội Đảng bộ các cấp và triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng vào mùa xuân 1960.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa III tiến hành triệu tập và mở Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ IV vòng 1 từ ngày 21/6 đến ngày 02/7 năm 1960, tại trường Nguyến Ái Quốc của tỉnh (nay là nhà Bảo tảng tỉnh Hải Dương). Về dự Đại hội có trên 250 đại biểu đại diện cho đông đảo đảng viên trên toàn tỉnh.

Đại hội thảo luận Đề cương Báo cáo chính trị của Trung ương Đảng về hai bài học kinh nhiệm trọng tâm là: “Vai trò lãnh đạo của Đảng và giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân” và thảo luận Dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi.

   Ngoài ra, Đại hội còn tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III gồm 18 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.  

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na