Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/09/2012 12:24 CH
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần I

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra cho dân tộc ta một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên nhân dân lao động làm chủ đất nước, đưa dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ và quyết định vận mệnh của dân tộc. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời là nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Là kết quả của phong trào đấu tranh nhân dân dưới sự lãnh đại của Đảng cộng sản Việt Nam, Thành quả này càng góp phần cổ vũ mạnh mẽ hơn tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.

Ngay sau khi giành được độc lập, dân tộc ta đứng trước tình thế khó khăn được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”. Chính phủ cách mạng đã đề ra ba nhiệm vụ lớn: Diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Cả dân tộc phải gồng mình cố gắng vượt qua khó khăn. Trong đó có nhân dân tỉnh Hải Dương.

Trong bối cảnh đó, tháng 4/1946 Thực dân Pháp quay trở lại chiếm đóng thành phố Hải Dương nhưng bất chấp việc Pháp qua trở lại chiếm đóng, nhân dân tỉnh nhà vẫn tiến hành đi bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và xã thành công vào ngày 26/4/1946.

Đặc biệt, đầu năm 1946 Đảng bộ thành phố Hải Dương và Đảng bộ 12 huyện được thành lập trong toàn tỉnh.

Để kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ trương đường lối hoạt động. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ nhất được tiến hành trong 03 ngày giữa tháng 6/1946, tại ấp Vĩnh Long, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (nay thuộc thôn Bình Long). Về dự Đại hội có 80 đại biểu đại diện cho 250 đảng viên trên toàn tỉnh.

Đại hội đánh giá mọi mặt về chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự của tỉnh từ sau Cách mạng tháng Tám; thảo luận Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội đề ra nhiệm vụ cụ thể của tỉnh trong thời gian tới: Tránh khiêu khích quân sự với quân đội Pháp; khẩn trương tăng cường lực lượng ta về mọi mặt; thông qua chủ trương tích cực phát triển Đảng và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp huyện.

Đặc biệt Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 05 đồng chí Ủy viên chính thức, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Kha được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hiệu, Đặng Tính, Phan Điền, Hoàng Ngân và đồng chí Nguyễn Năng Hách, Đỗ Văn Thanh là 02 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất thành công tốt đẹp, trong hoàn cảnh lịch sử vô cùng khó khăn và khẩn trương. Thắng lợi này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác củng cố, xây dựng, phát triển Đảng. Khẳng định sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của cấp ủy trong việc đề ra được những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhất là công tác lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy đối với hệ thống cơ sở Đảng trong toàn tỉnh ngày càng được tăng cường.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na