Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 25/03/2014 3:05 CH
Tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư
 

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng nổi tiếng là một bậc quân tử cách mạng, một tấm gương cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư...


Đồng chí Nguyễn Lương Bằng cùng vợ thăm lại chiến khu xưa - xã
 Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (năm 1974)

Xuất thân từ một gia đình nhà nho, từ lúc 17 tuổi, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã sống cuộc đời tự lập, lao động vất vả ở chốn đô thị. Sau này, khi trở thành cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, đồng chí vẫn giữ được lối sống giản dị, trong sạch, luôn nghĩ đến đời sống của nhân dân và anh em, đồng chí, không màng tới danh lợi bản thân, suốt đời hy sinh phấn đấu cho lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Một điểm sáng chói trong đời sống cách mạng của Nguyễn Lương Bằng, thể hiện tấm gương chí công vô tư là đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, để giữ vững thành quả cách mạng, theo tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã xin rút không tham gia Chính phủ lâm thời để nhường chỗ cho các nhân sĩ yêu nước ở ngoài Việt Minh, mặc dù trước đó, đồng chí ở trong Ban Thường trực của Ủy ban Dân tộc giải phóng toàn quốc. Bác Hồ coi đây là "một cử chỉ vô tư tốt đẹp không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân".

Theo hồi ký của đồng chí Phạm Thế Duyệt, trong lần gặp đồng chí Nguyễn Lương Bằng lần đầu tiên ở Bắc Kinh, khi đồng chí đi kiểm tra công tác Đảng trong các đại sứ quán ta ở Đông Âu về đến Bắc Kinh, thấy đồng chí Nguyễn Lương Bằng, một cán bộ cao cấp nhưng hết sức giản dị, thân thiết gần gũi, không tỏ ra là người lãnh đạo, người có quyền lực.

Một trong những người có nhiều năm sống cùng đồng chí Nguyễn Lương Bằng là đồng chí Nguyễn Đức Tâm, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã nhận xét: "Những năm được sống và hoạt động cùng anh Nguyễn Lương Bằng, tôi thấy anh là một con người rất khiêm tốn, trung thành, đặc biệt anh rất tiết kiệm, tiết kiệm nổi tiếng, ý thức tiết kiệm của anh không phải chỉ cho bản thân mà cho cái chung. Không bao giờ anh sử dụng xe công để đi việc riêng. Đối với anh em đồng chí, anh bao giờ cũng rất chân tình, chu đáo, cẩn thận".

Có thể nhận thức rõ một điều là ngay từ lúc còn là một thanh niên yêu nước, nhưng có chí hướng cách mạng, nên đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã thể hiện tinh thần cần, kiệm. Những ngày còn làm thuê nhiều khó khăn, vất vả, nhưng đồng chí đã trích một phần tiền công để thuê người hướng dẫn học văn hóa và tiếng Pháp, hy vọng với vốn liếng đó có thể xin làm việc ở nhà máy để có điều kiện tiếp xúc với anh em công nhân và làm cách mạng. Những tố chất trong sạch, kiệm cần dần dần thấm sâu vào mọi hoạt động của đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Trong nhiều trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó, ở cương vị nào đồng chí cũng có nhiều cống hiến và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, khi giữ các chức vụ gắn với nền kinh tế - tài chính của đất nước, đồng chí đều giữ được niềm tin của Đảng, của đồng bào và bạn bè đồng chí. Khi được giao phụ trách công tác kinh tế - tài chính, đồng chí tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ sở vật chất bước đầu cho nền kinh tế - tài chính, trăn trở với việc bảo đảm đời sống cho bộ đội và nhân dân. Đồng chí nêu nhiệm vụ kinh tế trong kháng chiến là đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề trong công thương nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động tài chính phục vụ kháng chiến. Ở cương vị là Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng tập trung mọi suy nghĩ xây dựng ngành ngân hàng Việt Nam phục vụ tốt nhất cho phát triển sản xuất và kinh doanh. Trên cương vị Tổng Thanh tra của Chính phủ, với tinh thần vô tư, liêm khiết, đồng chí có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, chủ trương kế hoạch của Chính phủ. Theo hồi ký của đồng chí Vũ Oanh, khi ở cương vị đứng đầu cơ quan thanh tra của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã dành nhiều thời gian để tiếp dân. Thái độ cởi mở, chân tình và tác phong giản dị của đồng chí khiến cho nhiều người khi tiếp xúc với đồng chí đã dám nói hết những điều tai nghe, mắt thấy. Khi xem xét những đơn thư của nhân dân, bao giờ đồng chí cũng cử cán bộ đến tại chỗ có sự việc để xác minh. Tác phong này cũng được thể hiện rất rõ khi đồng chí được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Khi giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng chí rất quan tâm đến việc bảo đảm dân chủ và đoàn kết nội bộ. Đạo đức cần, kiệm, liêm, chính của đồng chí Nguyễn Lương Bằng do đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm kể lại khi đoàn cán bộ của ta sang làm Đại sứ quán ở Liên Xô. Trong lúc khó khăn, thiếu thốn Anh Cả Nguyễn Lương Bằng nhắc nhở mọi người: "Chúng ta đang kháng chiến, các đồng chí trong nước đang sống và làm việc trong điều kiện rất thiếu thốn. Bác và các đồng chí lãnh đạo đều sống và làm việc trong điều kiện như vậy. Chúng ta không có quyền hưởng thụ, không có quyền sống phong lưu. Chúng ta phải sống và làm việc cho xứng đáng với sự hy sinh của đồng bào và chiến sĩ trong nước". Khi vay tiền chi tiêu cho Sứ quán, đồng chí Nguyễn Lương Bằng nêu nguyên tắc: "Tiền chúng ta vay sau này sẽ phải trả nên phải chi tiêu hết sức dè sẻn". Cùng với việc mua sắm ban đầu bảo đảm điều kiện vật chất tối thiểu cho hoạt động của một cơ quan đại diện, trang bị tối thiểu cho chỗ ăn, chỗ ở của cán bộ, nhân viên, Anh Cả luôn nhắc nhở phải tiết kiệm, tiết kiệm trong sử dụng phương tiện làm việc, tiết kiệm trong cuộc sống hằng ngày nhưng phải đứng đắn, đàng hoàng, trong nhà xuềnh xoàng thì được nhưng ra ngoài phải "đói cho sạch, rách cho thơm", không cần sang, chỉ cần sạch sẽ, đứng đắn, vì cán bộ Đại sứ quán mang tư cách đại diện cho đất nước, cho dân tộc. Tấm gương tiết kiệm của đồng chí Nguyễn Lương Bằng thấm nhuần tấm gương của Bác Hồ, tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Tuy tiết kiệm như vậy, nhưng đồng chí đã không tiếc tiền thuê thầy dạy anh em cả cơ quan học.

Đồng chí Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, viết về đồng chí Nguyễn Lương Bằng là viết về một người cận vệ tiêu biểu với mấy đức lớn: thi gan với kẻ thù và thần chết; gan vàng, dạ sắt; khai sơn phá thạch; con người cao thượng; viên ngọc trong suốt. Ông viết: Nguyễn Lương Bằng là người cũng như Bác Hồ quyết tâm không sa vào con đường danh lợi, dốc lòng phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, đồng bào, ngày đêm chăm lo hoàn thành nhiệm vụ. Được làm Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hội nghị Tân Trào, khi về Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng vui vẻ nhường cho một vị nhân sĩ. Sau khi Bác Hồ qua đời, Trung ương Đảng họp một phiên đặc biệt bầu hai người ứng cử vào chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước là Tôn Đức Thắng và Nguyễn Lương Bằng. Cả hai vị đều đề nghị cử người khác. Cuối cùng Trung ương phải bỏ phiếu. Cũng như cụ Tôn, cụ Nguyễn chân thành ủng hộ các đồng chí trẻ tuổi giữ những chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước... Một người cách mạng hoạt động trong mọi hoàn cảnh, giữ những cương vị cao thấp khác nhau mà suốt đời vẫn một mực sống giản dị trong sáng, không hề tơ hào một chút của công là điều không phải dễ. Anh Cả trước sau đều giữ nếp sống cao thượng của một người cách mạng, không có một chút của riêng. Ở sâu tại một phố vắng của Hà Nội, ông chỉ nhận một ngôi nhà nhỏ với những tiện nghi rất sơ sài. Những năm đầu ông vẫn trèo đèo, lội suối, đi bộ, hoặc đi xe đạp. Bình sinh chính trực, khiêm tốn, giấu mình, vùi đầu vào công việc, coi trọng của công, không mảy may vụ lợi, mưu danh, sau khi qua đời, ông chỉ để lại một tấm gương, một tiếng thơm.

 

Theo baohaiduong.vn
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na