Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 13/10/2015 8:45 SA
Hội thảo khoa học xác định “Tiêu chí di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương”
Thực hiện Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phê duyệt Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015 và Hợp đồng số 34/2015/HĐ-XH về thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2015 về “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương”, sáng ngày 12/10/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội thảo khoa học xin ý kiến các chuyên gia và lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan nhằm xác định tiêu chí di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Ảnh: Hội thảo khoa học

Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học, có Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và công nghệ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Sử học tỉnh; các đồng chí lãnh đạo  đại diện cho các địa phương có di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.

Hội thảo đã nhận được 12 ý kiến tham gia của các đại biểu nhằm thảo luận xác định khái niệm thế nào là di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu và tiêu chí xác định di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài, kết luận Hội thảo, cảm ơn ý kiến tham gia của các chuyên gia và lãnh đạo các Sở, Ngành, địa phương, đơn vị, góp phần giúp Ban chủ nhiệm đề tài xác định rõ hơn khái niệm di tích lịch sử cách mạng, tên đề tài, phạm vi nghiên cứu đề tài….Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện nghiên cứu nội dung đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương” .

Phòng LLCT- LS Đảng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na