Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/12/2013 10:20 SA
50 năm biên soạn, tuyên truyền lịch sử

Công tác nghiên cứu, biên soạn, phát hành và tuyên truyền lịch sử góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương”
cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và thân nhân của các bà mẹ đã mất. Ảnh: Danh Trung

  Cách đây 50 năm, sau khi có Nghị quyết 41 - NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Nghị quyết 45 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ cuối năm 1963, Ban Lịch sử Đảng được thành lập từ tỉnh đến cơ sở.

Những năm mới thành lập, nhiệm vụ của Ban Lịch sử Đảng các cấp là tập trung khai thác, xác minh, tọa đàm, tập hợp tư liệu thời kỳ vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (từ tháng 2-1930 đến tháng 8-1945). Đến năm 1967, Ban Lịch sử Đảng các cấp trong tỉnh đã khai thác, tập hợp được hàng triệu trang tư liệu qua lời kể của các nhân chứng lịch sử và hồi ký của các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tỉnh tới cơ sở. Riêng Ban Lịch sử Đảng tỉnh đã gặp gỡ trên 200 cán bộ lão thành xin ý kiến và đề nghị viết hồi ký về thời kỳ trước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ban đã tập hợp được trên 1.000 trang tư liệu quý và biên soạn xong bản dự thảo: “Lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm1945 tỉnh Hải Dương”. Tháng 5-1967, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cho in và phát hành cuốn sách này. Đây là cuốn lịch sử đầu tiên được phát hành trong tỉnh do Ban Lịch sử Đảng tỉnh nghiên cứu, biên soạn.

Sau khi cuốn “Lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tỉnh Hải Dương” phát hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Lịch sử Đảng các cấp trong tỉnh tổ chức khai thác tư liệu và biên soạn lịch sử thời kỳ củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (tháng 8-1945 đến tháng 10-1954); các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, thị xã tích cực tổ chức khai thác tư liệu và biên soạn lịch sử truyền thống của đơn vị mình. Ngày 21-3-1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ra Nghị quyết về việc “Thành lập Ban Thông sử tỉnh” để khai thác tư liệu, biên soạn lịch sử chung và hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể khai thác tư liệu, biên soạn lịch sử đấu tranh cách mạng của đơn vị mình từ ngày thành lập đến nay.

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử, Ban Lịch sử Đảng tỉnh đã tích cực khai thác tư liệu, biên soạn, tổ chức nghiệm thu xong bản dự thảo “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Hưng”, tập I, giai đoạn 1930 - 1954. Tháng 9-1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng cho in phát hành cuốn sách này. Đây là cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Hưng đầu tiên được phát hành từ khi hai Đảng bộ Hải Dương và Hưng Yên sáp nhập thành Đảng bộ Hải Hưng vào năm 1968.

Những năm 1970 - 1990, hàng trăm ngành, đoàn thể, địa phương đã biên soạn, in, phát hành được lịch sử đảng bộ ngành, đoàn thể, địa phương mình. Những đơn vị in, phát hành sớm là các Đảng bộ: huyện Chí Linh, thị xã Hải Dương, xã Lê Lợi, thị trấn Phả Lại (Chí Linh), các xã Tân Trường (Cẩm Giàng), Thanh Hồng, Thanh Lang (Thanh Hà), Hợp Tiến, Quốc Tuấn (Nam Sách); cơ quan, ngành, đoàn thể có: Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh...

Sau khi tái lập tỉnh (năm 1997), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung khai thác thêm tư liệu còn thiếu, tọa đàm, chỉnh lý tư liệu còn sai sót, biên soạn thành các tập “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương”. Các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và các ngành, đoàn thể cũng tăng cường công tác biên soạn, in, phát hành cuốn lịch sử của đơn vị mình. Từ năm 1997 đến năm 2006, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho in, phát hành 4 ấn phẩm lịch sử, đó là: “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương”  tập I (1928 - 1954), tập II (1955 - 1975), tập III (1976 - 2000) và cuốn "Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương (1940 - 2000)". Sau khi phát hành các ấn phẩm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo chính thức biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương từ ngày thành lập đến nay.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2007 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn được 4 ấn phẩm lịch sử và được Ban Thường vụ cho in, phát hành là: “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương”, tập I (1930 - 1975),  tập III (1975 - 2005); “Bác Hồ với Hải Dương - Hải Dương với Bác Hồ” và “Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hải Dương".

Trong thời kỳ 1997 - 2013, cả tỉnh có 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã biên soạn, in, phát hành lịch sử Đảng bộ, đạt 100%. 263 đảng bộ xã, phường, thị trấn đều có tư liệu hoặc bản thảo, đạt 100%, trong đó có 238 đảng bộ xã, phường, thị trấn đã in, phát hành lịch sử đảng bộ, đạt 85%. 100% số ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 50% số ban, ngành đoàn thể cấp huyện đã in, phát hành lịch sử với các tên gọi khác nhau: lịch sử truyền thống, lịch sử biên niên, những sự kiện lịch sử, kỷ yếu…

Nhìn chung các ấn phẩm lịch sử đã biên soạn, in, phát hành những năm qua từ tỉnh xuống các cơ sở đều bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và có quan điểm quần chúng, nội dung thể hiện sự thống nhất giữa lịch sử toàn quốc với lịch sử địa phương, đồng thời còn thể hiện tính đặc thù, độc đáo riêng của địa phương, đơn vị; góp phần làm phong phú thêm lịch sử chung của toàn Đảng và lịch sử của dân tộc.
Khi in ấn xong ấn phẩm lịch sử, các cấp ủy đảng và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể đều tổ chức hội nghị tổng kết, phát hành sách tới cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình. Nhân các ngày kỷ niệm, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đều có tin, bài tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết. Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố và Đảng bộ các xã, phường, thị trấn đều dựa vào cuốn lịch sử để biên soạn thành đề cương bài giảng lịch sử địa phương, giảng dạy cho học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT và học viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trường Chính trị tỉnh.

Những kết quả của công tác nghiên cứu, biên soạn, phát hành và tuyên truyền lịch sử ở Hải Dương 50 năm qua (1963 - 2013) đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Theo baohaiduong.vn

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na