Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 18/05/2012 12:57 CH
Một số quan điểm của đồng chí Nguyễn Lương Bằng về công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

(BTGTU) Để khẳng định vai trò cầm quyền thực tế của Đảng trong các bài viết và nói của mình, đồng chí Nguyễn Lương Bằng chủ yếu nói về thanh tra và kiểm tra, nói về giữ gìn kỷ luật và phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo.

Sinh thời, đồng chí Nguyễn Lương Bằng chưa dùng thuật ngữ “Đảng cầm quyền” mà thường dùng “Đảng lãnh đạo”, “Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối” để khẳng định vai trò cầm quyền thực tế của Đảng trong các bài viết và nói của mình chủ yếu nói về thanh tra và kiểm tra, nói về giữ gìn kỷ luật và phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền.

Trong bài Vai trò của công tác kiểm tra trong công tác xây dựng Đảng, Nguyễn Lương Bằng cho rằng công tác kiểm tra là một trong ba công tác quan trọng của xây dựng Đảng, đó là tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, ba mặt công tác này do ba ban của Đảng phụ trách, mỗi ban có nhiệm vụ riêng nhưng đều phối hợp hoạt động, thống nhất làm cho Đảng vững mạnh, “không thể thiếu hoặc yếu một mặt được”. Kiểm tra là bảo vệ kỷ luật Đảng, bảo vệ đảng viên và xây dựng con người. Công tác kiểm tra nhằm vào công tác kiểm tra dân chủ và kỷ luật trong các tổ chức đảng trong công tác xây dựng Đảng.

Trong thư gửi các đồng chí Lê Văn Lương- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Tố Hữu- Trưởng Ban Tuyên huấn, năm 1966, với tư cách là Trưởng ban Kiểm tra, Nguyễn Lương Bằng đề nghị thảo luận làm rõ ba điểm: Một là, Văn kiện Đảng thường nói xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, vậy kỷ luật có là một mặt trong công tác xây dựng Đảng không?; Hai là, có ý kiến cho rằng xây dựng Đảng có hai mặt: chính trị tư tưởng và tổ chức kỷ luật còn công tác kiểm tra kỷ luật là biện pháp?; Ba là, có ý kiến không nên nói xây dựng Đảng có mấy mặt mà nói xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỷ luật?

Theo Nguyễn Lương Bằng, nói đến xây dựng Đảng là nói đến xây dựng tổ chức và xây dựng con người. Xây dựng tổ chức tốt, vững mạnh tạo điều kiện cho việc xây dựng con người được thuận lợi. Ngược lại, xây dựng con người tốt làm cho tổ chức được trong sạch, vững mạnh.

Về xây dựng con người, Nguyễn Lương Bằng cho rằng có bốn điểm đáng chú ý:

Một là, phải thường xuyên giáo dục, tổ chức học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên

Theo đồng chí Nguyễn Lương Bằng, muốn đưa việc học tập thành phong trào, có nề nếp thì từng nơi, cơ quan chuyên môn phải giúp cấp ủy có kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo. Các cấp ủy, các cơ quan chuyên môn phải thấy rằng việc giáo dục, cải tạo con người là vấn đề rất khó, rất phức tạp. Tư tưởng và những thói hư tật xấu của xã hội cũ tồn tại rất dai dẳng, việc giáo dục rèn luyện con người rất công phu, không thể chủ quan hời hợt được. Cũng không được bi quan, bối rối trước tình hình diễn biến tiêu cực, phức tạp của một số cán bộ, đảng viên. Ông cho đó là sứ diễn biến theo quy luật, song không thể xem thường, không thể ngồi chờ, làm đến đấu hay đến đó mà phải tích cực, khẩn trương giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Hai là, Về đạo đức lối sống cách mạng

Nguyễn Lương Bằng khẳng định đạo đức là gốc của con người. Đạo đức biểu hiện hàng ngày qua lối sống. Rèn luyện đạo đức cách mạng đi liền với chống các biều hiện lối sống cá nhân chủ nghĩa, thường thấy, thường biểu hiện ra như: công tư nhập nhằng, tham ô vặt, suy bì, ghen tỵ, hiếu danh, địa vị, kèn cựa. Rèn luyện đạo đức cũng là rèn luyện lối sống cách mạng cần cù, giản dị, tiết kiệm, trong sạch và lành mạnh. Giữa đạo đức và năng lực có quan hệ với nhau, đạo đức và năng lực đều phải có, phải coi trọng cả, không thể xem nhẹ mặt nào ở mỗi con người. Trong điều kiện phát triển của cách mạng, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên phải nhanh chóng nâng cao trình độ, năng lực để tiến kịp yêu cầu nhiệm vụ, nhưng không lúc nào được buông lỏng việc rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng. Ông đề nghị cần nghiên cứu việc biên soạn và tổ chức giáo dục môn đạo đức cách mạng, nếp sống mới thành môn chính khóa ở các trường phổ thông các cấp để rèn luyện con người từ thế hệ mầm non của đất nước , chống các thói hư tật xấu của xã hội cũ tiêm nhiễm vào tầng lớp thanh, thiếu niên con cháu.

Ba là, Xây dựng tốt sự đoàn kết thống nhất, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật

Nguyễn Lương Bằng khẳng định: Đoàn kết là vấn đề sinh từ của Đảng, nguồn gốc của sức mạnh vô địch của Đảng, là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự đoàn kết thống nhất của Đảng chỉ có thể được xây dựng và củng cố trên cơ sở nhất trí về chính trị, tư tưởng đi đôi với sự thống nhất về tổ chức, bảo đảm sự thống nhất hành động. Đây là cơ sở và nguyên tắc để giải quyết các vụ mất đoàn kết trong các tổ chức Đảng. Mặt khác, phải tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, phát huy tinh thần tập thể dân chủ trong Đảng.

Bốn là, Củng cố mối quan hệ tốt giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng, tôn trọng quần chúng, chăm lo đến quyền lợi của quần chúng.

Nguyễn Lương Bằng khẳng định: Đây không phải là vấn đề tác phong, phương pháp công tác mà là nguyên lý cơ bản về xây dựng Đảng. Nhận thức thì dễ nhất trí, song hành động hàng ngày thì không đơn giản. Trong cán bộ, đảng viên còn những hiện tượng quan liêu, hách dịch, cửa quyền với quần chúng, thậm chí nạt nộ, khống chế, trù dập,…làm tổn thương lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Ông cho rằng phải đưa ngay những đảng viên không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng, tổ chức cho quần chúng góp ý kiến nhận xét, phê bình làm tốt cả hai việc trên mới xây dựng được con người tốt.

Về xây dựng và củng cố tổ chức Đảng là vấn đề rất rộng lớn, theo kinh nghiệm của Nguyễn Lương Bằng, ngoài việc xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức các Chi bộ vững mạnh thì cần chú ý hai vấn đề: kiện toàn bộ máy và cải tiến lề lối làm việc.

Không phải là nhà lý luận xây dựng Đảng, nhưng những quan điểm Nguyễn Lương Bằng đưa ra là rất đúng, đáp ứng được các đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng lúc đó, song vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự trong công tác xây dựng Đảng hiện nay./.

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na