Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 03/04/2019 10:49 SA
Hội thảo khoa học cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Châu”

Chiều ngày 29/3/2019, tại trụ sở UBND, Đảng ủy phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương tổ chức Hội thảo khoa học cuốn "Lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Châu (1945 -2018)".

Đại biểu tham dự Hội thảo có đồng chí Phạm Xuân Bích– Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Lê Văn Tảo– Bí thư Đảng ủy Ngọc Châu cùng các đồng chí trong Ban biên tập cuốn Lịch sử, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Ngọc Châu qua các thời kỳ.

Hội thảo đã nghe đồng chí Lê Văn Tảo báo cáo về quá trình biên tập, hiệu chỉnh, bổ sung cuốn "Lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Châu (1945 -2018)", chỉ ra những điểm mới trong Dự thảo.

Hội thảo đã nhận được nhiều lượt ý kiến đóng góp của đại biểu về các vấn đề: từ bố cục Dự thảo, tới nội dung cụ thể của từng chương, từng mục, từng trang…, trong đó đồng thuận việc nên tôn trọng những thông tin đã có trong cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Châu (1950-2000) và Lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Châu (2000 - 2010) đã phát hành; cần khái quát hơn nữa khi viết về các đoàn thể trong giai đoạn lịch sử từ năm 2000 đến năm 2018; cần bổ sung thêm thời gian và nội dung Đại hội II, Đại hội III của Chi bộ đảng Ngọc Châu…

Đồng chí Lê văn Tảo– Bí thư Đảng ủy Ngọc Châu kết luận Hội thảo, cảm ơn ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự Hội thảo, khẳng định sẽ tiếp thu và chỉnh sửa những hạn chế của Dự thảo mà các đại biểu đã chỉ ra để cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Châu (1945 -2018)"  được phát hành với những giá trị lịch sử chân thực đảm bảo tính Đảng, tính nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống cách mạng địa phương, giáo dục thế hệ trẻ Ngọc Châu xây dựng quê hương giàu mạnh.

Nguyễn Thu Hà

BTG Thành ủy Hải Dương

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na