Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/05/2016 9:00 SA
Tổ chức kỳ thi đúng quy chế, công bằng và nghiêm túc

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức các Hội đồng thi THPT quốc gia đúng quy chế, bảo đảm kịp thời, an toàn, khách quan, công bằng và nghiêm túc. Các trường thực hiện tốt kế hoạch ôn thi cho học sinh đang học lớp 12, thí sinh chưa tốt nghiệp năm trước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình chính khóa và ôn tập cho học sinh; chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức kỳ thi. Sở GDĐT chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời xử lý các sai phạm; tăng cường thanh tra coi thi, chấm thi, giải quyết khiếu nại về thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Quán triệt tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ ở các hội đồng coi thi, chấm thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không”, nắm vững, thực hiện nghiêm túc quy chế; không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cho học sinh học tập quy chế thi. Tăng cường tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, làm cho cán bộ, giáo viên và người học có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về kỳ thi và thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao năm 2016, Sở GDĐT giao chỉ tiêu cho các trường, đồng thời xem xét cụ thể năng lực của từng đơn vị, không giao vượt quá khả năng, điều kiện hiện có của trường và không giao vượt quy định của Bộ GDĐT về số học sinh/lớp. Công khai minh bạch việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017.

Theo baohaiduong.vn

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na