Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/02/2014 4:42 CH
Ban Tuyên giáo- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
 

Sáng ngày 11/2/2014, tại khách sạn Nacimex, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” tới lãnh đạo các Phòng Giáo dục các huyện, thị, thành phố, hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc hội nghị

Theo đó đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là một công việc hết sức trọng đại, phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay, cần có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển quán triệt Nghị quyết

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đó là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục, các chính sách, cơ chế và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Đổi mới ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, ở cả Trung ương và địa phương, ở cả mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đổi mới để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhu cầu học tập của toàn dân.

Một trong những quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là tập trung chuyển từ chủ yếu quan tâm trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học, kết hợp hài hòa dạy chữ, dạy người và dạy nghề; chuyển từ chủ yếu quan tâm phát triển quy mô sang bảo đảm phát triển cả quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục; xây dựng một nền giáo dục thực học, thực hành, thực nghiệp, trong đó mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời trong một xã hội học tập.

Về đổi mới giáo dục phổ thông, có sự thay đổi lớn về chương trình giáo dục, nội dung SGK và tổ chức quá trình giáo dục trong nhà trường, với nguyên tắc tích hợp cao ở lớp và cấp học dưới; tự chọn và phân hóa cao ở lớp và cấp học trên. Với chương trình tích hợp này, đến hết bậc học THCS học sinh đã có đủ kiến thức, phẩm chất và kỹ năng cần thiết để học nghề (phân luồng), sau đó lập nghiệp. Ở cấp THPT, chương trình học và SGK sẽ được thiết kế theo hướng phân hóa cao; học sinh sẽ căn cứ vào năng lực của mình, lựa chọn các môn học khác nhau thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn hoặc khoa học tự nhiên… Cách thiết kế như vậy sẽ giúp cho việc định hướng nghề nghiệp của học sinh, đồng thời không tạo sức ép dồn kiến thức các lĩnh vực khoa học vào nhà trường, tạo khả năng thực tế để khắc phục hiện tượng quá tải và dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay.

Về phương pháp học, trong thiết kế chương trình mới, người thầy không chỉ đơn thuần là người cung cấp, truyền thụ kiến thức cho học sinh, mà còn là người cố vấn, người tổ chức, người hướng dẫn cho học sinh tìm tòi, khám phá những kiến thức cần thiết một cách chủ động. Thông qua sự đổi mới này, chúng ta sẽ chuyển từ giảng nhiều, tự học ít như hiện nay sang hướng dẫn nhóm nhỏ, từng nhóm học sinh cùng thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của bài học.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, chuyển từ đào tạo theo khả năng của các nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, thị trường lao động; thực hiện cơ chế đặt hàng trên cơ sở hệ thống định mức, tiêu chuẩn chất lượng của một số loại hình dịch vụ đào tạo. Phân tầng, phân loại cơ sở giáo dục đại học theo hướng nghiên cứu định hướng ứng dụng, định hướng thực hành trên cơ sở năng lực, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục các nhà trường.

Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục Đại học và giáo dục nghề theo hướng chú trọng đánh giá năng lực phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề và thái độ nghề nghiệp, năng lực phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề và thái độ nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, năng lực thực hành tương xứng với trình độ đào tạo, năng lực thích nghi môi trường làm việc của người học.

 

Toàn cảnh hội nghị

Về đánh giá, kiểm tra và thi cử, trong thời gian tới, hai việc này sẽ tách bạch, độc lập với nhau. Điều đó sẽ giúp cho các nhà trường không bị sức ép của thành tích; đồng thời, Nhà nước có thông số tin cậy để nghiên cứu, đề ra chính sách phát triển giáo dục một cách phù hợp và hiệu quả. Cùng với việc đổi mới cách dạy và học, chúng ta sẽ chuyển cách thi, kiểm tra hiện nay sang thi, kiểm tra năng lực và phẩm chất được hình thành của học sinh.

Thứ trưởng đề nghị, để triển khai thành công công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục Hải Dương cần vượt qua nhận thức, tâm lý và thói quen cũ đã tồn tại dai dẳng trong nhiều năm. Phải thay đổi từ tư duy, nhận thức về mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, thi cử cho đến đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Thay đổi và tổ chức lại từ bộ máy, chương tình đến phương pháp dạy học trong các trường sư phạm, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa trường sư phạm với trường phổ thông… xóa bỏ thói quen bao cấp trong giáo dục và đào tạo, tác phong quan liêu trong hành xử, ứng xử với giáo dục của nhiều cấp, nhiều ngành, của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục…/.

                                                                                                                                         Nguyễn Văn Nhật
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na