Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 18/07/2019 8:45 SA
Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Chiều 17.7, Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tỉnh họp bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh nâng cao trách nhiệm, chất lượng quản lý nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, nhất là thành viên trong Ban Chỉ đạo. Công tác tuyên truyền cần tiếp tục được chú trọng và liên tục đổi mới hình thức để giúp người dân, doanh nghiệp hiểu về chính sách, pháp luật, lợi ích của các loại bảo hiểm. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần phối hợp, tích cực liên thông, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, người lao động cho ngành BHXH. BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm giai đoạn 2019 - 2020; tham mưu hợp lý về đối tượng, mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ngành cần chủ động, phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, kiến nghị tỉnh xử lý nghiêm những đơn vị có biểu hiện trốn, chây ỳ không đóng các loại bảo hiểm cho người lao động...

Đến hết tháng 6, toàn tỉnh có 351.160 người tham gia BHXH, chiếm 38,99% lực lượng lao động; 311.732 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 34,6% lực lượng lao động; 1.610.744 người có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 89,05% số dân.​

Theo Báo HD

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na