Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 03/10/2018 8:56 SA
Kỷ niệm 10 năm Ngày Khuyến học Việt Nam và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Hải Dương

Ngày 2/10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày Khuyến học Việt Nam, sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Hải Dương.


Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương được thành lập từ tháng 6/2000, đến nay, toàn tỉnh có 3.196 chi hội thôn, làng, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp; 5.540 Ban khuyến học dòng họ với tổng số 348.400 hội viên, đạt trên 20% dân số toàn tỉnh. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, góp phần gắn kết giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội; giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp có nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò của xã hội hóa giáo dục, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng được học tập và học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân.

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ được tích cực đẩy mạnh. Đến hết năm 2017, tỉ lệ đăng ký các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" đều tăng, trong đó 51,6% tổng số gia đình được công nhận "Gia đình học tập", trên 52% tổng số dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập"; 68,4% cộng đồng cấp thôn, khu dân cư được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập"....


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương biểu dương và ghi nhận những kết quả và thành tích mà Hội Khuyến học các cấp và đội ngũ những người làm công tác khuyến học trong toàn tỉnh đã đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong những năm vừa qua.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội Khuyến học các cấp cần phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tăng cường củng cố, xây dựng Hội khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với phong trào xóa đói, giảm nghèo làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng; phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Xây dựng và đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị. Nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài, mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị...


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn An Cương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương, tặng bằng khen cho 26 tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể thuộc Hội Khuyến học tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội hóa học tập; Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh.

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na