Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 04/10/2016 9:01 SA
Tổ chức bộ máy

 

TRƯỞNG BAN:Nguyễn Hồng Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Điện thoại: 3852.634  

xnthang@yahoo.com.vn

CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN:
1. Phó trưởng ban phụ trách công tác Tuyên truyền- Báo chí- Xuất bản; Thông tin công tác Tuyên giáo

 

Nguyễn Văn Thông
Điện thoại: 3858.641
thongtghd@gmail.com

2. Phó trưởng ban phụ trách công tác Lý luận chính trị- Lịch sử Đảng; Văn phòng Ban

 

 

Nguyễn Thái Sơn
Điện thoại: 3852.661


3. Phó trưởng ban phụ trách công tác khoa giáo và văn hóa, văn nghệ 


 

Bùi Thúy Hạnh

Điện thoại: 3852.202
thuyhanhhd@gmail.com

  

 

VĂN PHÒNG BAN:
Điện thoại: 3856.171
Chánh Văn phòng: Đ/c Đỗ Văn Uyển

 uyentg@gmail.com

 

PHÒNG KHOA GIÁO:
Điện thoại: 3844.150
Trưởng phòng: Đ/c NguyễnVăn Nhật

 nguyennhat72ttvh@gmail.com

 

PHÒNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- LỊCH SỬ ĐẢNG

 Điện thoại: 3844.149

 Trưởng phòng: Đ/c Vũ Thị Hằng Nga

ngavutg@gmail.com

 

PHÒNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

 Điện thoại: 3848.121

 Trưởng phòng:

@gmail.com

 

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN- BÁO CHÍ- XUẤT BẢN:

 Điện thoại: 3847.519

 Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

thangtttg@gmail.com

 

BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH GIÚP VIỆC CHỈ THỊ 03

Điện thoại: 3836.276

Trưởng bộ phận: Đ/c Đào Văn Hưng

tuanhungtghd@gmail.com

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO:

Điện thoại: 3844.148
Giám đốc: Đ/c Vũ Đức Khoa

vuduckhoatghd@gmail.com

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na