Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 11/09/2012 2:23 CH
Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hội khuyến học cơ sở năm 2012
 

Để phục vụ cho việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội Khuyến học cơ sở trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh biên soạn đề cương "Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội Khuyến học cơ sở" trang bị đối với học viên tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố làm tài liệu học tập.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Hội Khuyến học Việt Nam

Bài 2: Nội dung hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Bài 3: Công tác thi đua - khen thưởng

Bài 4: Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học

Bài 5: Xây dựng Hội Khuyến học vững mạnh từ cơ sở

Và một số văn bản liên quan đến Hội Khuyến học.

 

Xem nội dung cuốn sách tại đây:

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na