Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 22/05/2012 4:20 CH
Tài liệu bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu thanh niên xung phong cơ sở năm 2012

Để phục vụ cho việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) cơ sở trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh biên soạn đề cương "Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong cơ sở" để trang bị cho học viên học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị làm tài liệu học tập. Tài liệu gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nhiệm vụ, quyền hạn và công tác tổ chức xây dựng Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Chuyên đề 2: Giới thiệu chính sách của Nhà nước về Cựu TNXP.

Chuyên đề 3: Công tác văn phòng và thu, chi tài chính của Hội Cựu TNXP.

Chuyên đề 4: Công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra của Hội cựu TNXP.

Chuyên đề 5: Phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi

Phần tham khảo: Giới thiệu một số văn bản liên quan đến Hội Cựu TNXP.

Xem nội dung cuốn sách tại đây:

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na