Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 05/11/2015 3:16 CH
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ năm 2016
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ năm 2016

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, ngày 04 tháng 11 năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ năm 2016.

Dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan của tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất chỉ tiêu giao bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ năm 2016 cho Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, chỉ tiêu bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ năm 2016 trong toàn tỉnh được giao là 43.979 lượt học viên thuộc 28 chương trình.

Phát biểu kết luận bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong triển khai thực hiện chỉ tiêu bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ năm 2015 đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và chỉ tiêu bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ được giao trong năm 2016 chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

                                                                                                        Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na