Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 19/01/2016 3:52 CH
Cẩm Giàng tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị hệ phổ cập năm 2016
Ngày 16/01/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Giàng phối hợp với Đảng ủy xã Cẩm Đông tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị hệ phổ cập năm 2016 cho đối tượng là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Cẩm Đông chưa có trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Về dbuổi khai giảng có: đồng chí Nguyễn Thái Sơn-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hằng Nga- Trưởng phòng lý luận chính trị-Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Đông.

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các phòng ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở của huyện Cẩm Giàng thường xuyên quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Với thời gian tổ chức lớp trong 15 ngày, các học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh. Ngoài các nội dung trên các học viên được nghe giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tình hình thời sự trong nước và thế giới; giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc mở lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016 là hết sức cần thiết, không chỉ nhằm chuẩn hoá, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào lĩnh vực công tác chuyên môn, mà còn giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của các đơn vị thực hiện công tác tham mưu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành có hiệu quả công việc được giao. Đồng thời vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cở sở, cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu ý kiến động viên lớp học, đồng thời yêu cấu các học viên phát huy tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chủ động sắp xếp công việc ở cơ quan, tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững chương trình đào tạo, nắm bắt kịp thời những tri thức hiện đại cần thiết cho công tác của mình, phải nâng cao khả năng thực tiễn; xác định đúng đắn động cơ học tập, phải có mục đích học tập đúng, trước và sau khi nghe bài giảng của giảng viên, học viên nên tự nghiên cứu chuyên đề, tìm đọc thêm tài liệu để mở rộng phạm vi liên hệ; thực hiện tốt các nội quy, quy chế lớp học….

Sau Lễ khai giảng, các học viên được học ngay chương trình các chuyên đề. Dự kiến lớp học kết thúc vào ngày 30/01/2016./.

 Nguyễn Thành Nguyên

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na