Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 08/01/2019 10:16 SA
Thanh Hà khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2019

Sáng ngày 08/01/2019, Trung tâm BDCT phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong huyện khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Tham dự khai mạc có đồng chí Phạm Văn Hùng- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; đồng chí Nguyễn Năng Luân- Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện; cán bộ, hội viên Hội cựu thanh niên xung phong tiêu biểu các xã, thị trấn.

Phát biểu động viên lớp học, đồng chí Phạm Văn Hùng- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện nhấn mạnh: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trong đó có các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, nội dung của công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước là hết sức cần thiết. Khi nhận thức xã hội được nâng lên, cũng là lúc chúng ta đã tạo ra được một môi trường xã hội thuận lợi và là động lực to lớn thúc đẩy công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước đạt hiệu quả cao.

Công cuộc đổi mới ở nước ta trong những năm qua cho thấy, trước sự tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, của sự mở cửa hội nhập đã xuất hiện không ít tư tưởng coi thường, xem nhẹ các giá trị truyền thống của dân tộc. Trên phạm vi toàn xã hội, vấn đề giáo dục truyền thống, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho các tầng lớp nhân dân đôi lúc chưa được nhận thức một cách hoàn toàn đúng đắn.

Do đó, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước là hết sức cần thiết, bởi đây chính là một nội dung quan trọng của cuộc cách mạng tư tưởng, đấu tranh tư tưởng nhằm xây dựng con người Việt Nam năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mặt khác, thông qua lớp học, huyện cũng nắm chắc hơn tình hình ở cơ sở để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đồng chí yêu cầu học viên thực hiện tốt các nội quy, quy định của ban tổ chức lớp học, đồng thời yêu cầu giảng viên đổi mới phương pháp truyền đạt, gắn lý luận với thực tiễn, phát huy tốt việc thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các học viên để đạt kết quả cao trong học tập và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Lớp học diễn ra trong 3 ngày, kết thúc vào chiều ngày 10/01/2019./.

Nguyễn Văn Định

Phó giám đốc TTBDCT huyện Thanh Hà

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na