Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 27/05/2019 8:17 SA
Tứ Kỳ khai giảng lớp “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên”

Sáng ngày 23/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tứ Kỳ khai giảng lớp "Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên". Tham gia lớp học có 97 học viên là đảng viên thuộc  Đảng bộ 27 xã, thị trấn. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 04 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Nhiệm vụ an ninh – quốc phòng trong tình hình mới; Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

 

Các học viên tham dự lớp học

Đây là những kiến thức rất cơ bản nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị - xã hội, lập trường cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Để thực hiện nghiêm túc nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp, Trung tâm BDCT huyện Tứ Kỳ tăng cường kiểm tra, quản lý các lớp học và gửi Thông báo kết quả học tập của học viên tới các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên tham gia học tập./.

TTBDCT huyện Tứ Kỳ

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na