Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 18/06/2019 9:18 SA
Kim Thành khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2019

Sáng ngày 13/6/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019 cho đối tượng 4 ở cơ sở. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Kim Thành, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí giảng viên cùng 80 học viên có giấy triệu tập tham gia lớp học.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 13/6 đến ngày 16/6/2019, các học viên sẽ được giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện truyền đạt một số nội dung có bản như: Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Quán triệt những quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng- an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, các chính sách về dân tộc tôn giáo, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo và một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nâng cao nhận thức, quan điểm đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng. Trên cơ sở lý luận vận dụng vào việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị về sự phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng an ninh, ang cường tiềm lực quốc phòng, từng bước xây dựng huyện nhà thành khu vực phòng thủ vững chắc. Kết thúc lớp học các học viên sẽ viêt bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nếu đạt yêu cầu./.

Trung tâm BDCT huyện Kim Thành

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na