Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 03/02/2018 10:15 SA 
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A155- Khóa 23 

Ngày 01/02, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Nam Sách tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính A155- khóa 23. Lớp học được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nam Sách.

Dự khai giảng có các đồng chí: Lê Xuân Huy - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lê Quang Thụ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện cùng các đồng chí cán bộ, giảng viên đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 


Đồng chí Lê Quang Thụ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến

 

Tham gia lớp học có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Trong thời gian học tập 2 năm (từ 2018- 2020), các học viên lớp sẽ được nghiên cứu, học tập 8 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về quản lý hành chính Nhà nước, về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cơ sở. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên về những kiến thức cơ banrvaf cần thiết về lý luận chính trị – hành chính. Nhằm củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Xuân Huy - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Lê Quang Thụ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các học viên tham gia lớp học thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy lớp học, nỗ lực rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức lý luận với kết quả tốt nhất, từ đó vận dụng vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị giao cho. Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để đảm bảo cho lớp học đạt kết quả cao nhất./.

TTBDCT huyện Nam Sách

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site