Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 10/09/2014 9:28 SA
Kết quả thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị hệ chính quy 9 tháng đầu năm 2014

Theo kế hoạch số 90-KH/BTGTU ngày 7 tháng 10 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2014. Năm 2014 có 10/12 Trung tâm BDCT được giao chỉ tiêu bồi dưỡng chương trình sơ cấp lý luận chính trị hệ chính quy. Tính đến hết tháng 8/ 2014, toàn tỉnh có 9/10 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sách, Kim Thành, Chí Linh đã tiến hành mở lớp sơ cấp lý luận chính trị. 100% các Trung tâm đã mở lớp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.  Các Trung tâm đã mở được tổng số 8 lớp, cấp bằng tốt nghiệp cho 658/735 học viên đạt 89,5% kế hoạch giao cả năm.

Nhìn chung, việc mở lớp sơ cấp lý luận chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố đã chuẩn bị khá chu đáo từ khâu rà soát đối tượng, phối hợp với các ngành đoàn thể và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho lớp học. Các lớp đã mở theo đúng tiến độ, thực hiện nghiêm túc nội dung và thời gian môn học. Trong giảng dạy đã gắn các Nghị quyết của Trung ương, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề thời sự trong nước và quốc tế...Một số Trung tâm gắn việc học tập với tổ chức cho học viên đi tham quan các di tích lịch sử, các mô hình điển hình về kinh tế - xã hội. Nhiều giảng viên đã ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng nhiều phương pháp trong quá trình giảng dạy. Kết quả, qua thi tốt nghiệp 100% các bài thi đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 85%, 100% các học viên được công nhận tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị.

Qua học tập chương trình sơ cấp sơ cấp lý luận chính trị gồm 19 bài với thời lượng 295 tiết, các học viên đã nắm được kiến thức cơ bản nhất về lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Đảng, sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng và đặc biệt các học viên tìm hiểu về Đảng bộ tỉnh Hải Dương quá trình xây dựng và trưởng thành, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của Đảng và Nhà nước.

Theo kế hoạch Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kinh Môn sẽ tiến hành mở lớp vào tháng 10.

Bích Hạnh

Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na