Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 30/08/2018 7:59 SA
Huyện Kim Thành tăng cường công tác bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT năm 2018 theo chỉ tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 150-QĐ/BTGTU ngày 18/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương và Quyết định số 445-QĐ/HU ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành đã tích cực, chủ động phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện tổ chức triển khai mở các lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

 

Đ/c Nguyễn Kim Diện- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi Lễ

Theo kế hoạch, chỉ tiêu năm 2018 được giao là 27 chương trình với 34 lớp bồi dưỡng giáo dục LLCT cho 3.215 cán bộ, đảng viên. Đến hết tháng 6 năm 2018, Trung tâm BDCT huyện đã phối hợp triển khai mở được 11 lớp bồi dưỡng LLCT cho 1013 cán bộ, đảng viên, đạt 32% kế hoạch. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2018, Trung tâm BDCT huyện đã tích cực phối hợp triển khai mở thêm 11 lớp bồi dưỡng LLCT cho 2182 cán bộ, đảng viên cơ sở, tiến độ thực hiện bằng chỉ tiêu thực hiện trong 6 tháng đầu năm, nâng số lớp được thực hiện là 22 lớp và tỷ lệ đạt 64,7% kế hoạch năm. Dự kiến trong tháng 9, Trung tâm tiếp tục phối hợp để mở thêm 6 lớp bồi dưỡng cho khoảng 500 cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành 83% chỉ tiêu kế hoạch năm. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm vào tháng 11 năm 2018.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Trung tâm BDCT huyện tiếp tục đổi mới theo hướng tích cực sử dụng công nghệ trong giảng dạy, tổ chức nghiên cứu thực tế để nâng cao chất lượng của việc dạy và học đáp ứng yêu cầu tình hình mới; chú trọng định hướng thông tin trong quá trình giảng dạy cho các học viên. Làm tốt công tác tư tưởng, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm BDCT huyện và giảng viên kiêm chức. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới./.

Đỗ Thị Ái Thương

Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Kim Thành

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na