Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 02/10/2018 10:08 SA
Huyện Kim Thành khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức LLCT cho cán bộ, đảng viên cơ sở và lồng ghép chuyên đề Dân tộc và chính sách dân tộc năm 2018

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành tổ chức khai giảng và triển khai mở lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở và lồng ghép chuyên đề Dân tộc và chính sách dân tộc năm 2018 cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các xã, thị trấn trong huyện.

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 02/10/2018 đến ngày 06/10/2018. Các học viên sẽ được nghiên cứu 4 bài giảng kiến thức lý luận chính trị cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; 4 nội dung chuyên đề về Dân tộc và chính sách dân tộc của Việt Nam; Một số nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Kim Thành.

Đây là khóa học thứ hai được thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2018. Tham gia khóa học đợt này có 100 cán bộ, đảng viên thuộc các tổ các tổ chức chính trị xã hội các xã, thị trấn trong huyện. Thông qua chương trình bồi dưỡng, các học viên có điều kiện nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình mới. Từ đó xác định động cơ, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đỗ Thị Ái Thương

Phó giám đốc Trung tâm BDCT huyện Kim Thành

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na