Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 12/09/2018 7:00 SA
Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018.

Lễ hội Mùa thu năm nay được tổ chức để tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; tưởng niệm 576 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, đặc biệt tôn vinh triều đại nhà Trần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua lễ hội nhằm tuyên truyền quảng bá các giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại khu di tích.

Thời gian diễn ra các hoạt động chính của lễ hội như sau:

1. Tại Khu di tích Kiếp Bạc

Ngày 19/9/2018 (10 tháng 8 âm lịch):

- Lễ Cáo yết.

Ngày 24/9/2018 (15 tháng 8 âm lịch):

- Khai mạc Liên hoan diễn xướng hầu Thánh.

Ngày 25/9/2018 (16 tháng 8 âm lịch):

- Trình diễn Nghệ thuật múa Rối nước;

- Cúng Phật, Thánh, Hội đồng Trần triều;

- Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn;

- Lễ Khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc.

Ngày 26/9/2018 (17 tháng 8 âm lịch):

- Hội quân trên sông Lục Đầu;

- Trình diễn nghệ thuật múa Rối nước;

- Giải đua thuyền truyền thống;

- Liên hoan Diễn xướng hầu Thánh.

Ngày 27/9/2018 (18 tháng 8 âm lịch):

- Trình diễn nghệ thuật múa Rối nước;

- Lễ Cầu an và Hội hoa đăng;

- Bế mạc Liên hoan Diễn xướng hầu Thánh.

Ngày 29/9/2018 (20 tháng 8 âm lịch):

- Lễ rước bộ, Lễ tế; Lễ giỗ Đức Thánh Trần.


2. Tại Khu di tích Côn Sơn

Ngày 25/9/2018 (16 tháng 8 âm lịch):

- Lễ rước bộ, Lễ tưởng niệm, Lễ tế tại đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Đán.

Ngày 24 - 27/9/2018 (15 - 18 tháng 8 âm lịch):

- Các hoạt động văn hóa, thể thao.


Xem toàn văn Kế hoạch của UBND tỉnh: KH tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2018.pdf

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na