Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Thương nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày 20/9/2013, Ủy ban MTTQ phường cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trật Tổ quốc xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đến dự có đồng chí Lương Anh Tế Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh, Lãnh đạo thường trực thành ủy; lãnh đạo UBMTTQ các...

Gia Lộc: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở

Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ thôn, khu dân cư trong huyện Gia Lộc đã luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật...

Hôm nay: 530

Tổng lượng truy cập: 441839