Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 16/01/2013 5:13 CH
Đại hội Chi bộ Tổng hợp – Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy Nhiệm kỳ 2013 - 2015
 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh…

 

Toàn cảnh đại hội

Ngày 16/01/2013 Chi bộ Tổng hợp – Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015. Tới dự Đại hội có đồng chí Vũ Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Hữu Uyển – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013, đồng chí Trần Việt Hưng – Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010 - 2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2015. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng tỉnh ủy, công tác Đảng của Chi bộ Tổng hợp đã có nhiều chuyển biển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có lúc còn chưa sâu sát; bố trí lịch báo cáo theo chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy có lúc chưa hợp lý; việc duy trì sinh hoạt đảng có lúc còn chưa đúng thời gian quy định…

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, Chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh…Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015: đồng chí Trần Việt Hưng – Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng tỉnh ủy được đại hội tín nhiệm bầu tái cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013- 2015./.

 

Đăng Minh

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na