Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 26/09/2013 11:49 SA
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Thương nhiệm kỳ 2013-2018
 

Ngày 20/9/2013, Ủy ban MTTQ phường cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trật Tổ quốc xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đến dự có đồng chí Lương Anh Tế Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh, Lãnh đạo thường trực thành ủy; lãnh đạo UBMTTQ các huyện, thị, thành phố, các xã, thị trấn được chọn làm điểm của tỉnh…cùng 80 đại biểu chính thức của đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Mặt trận Tổ quốc Phường Cẩm Thượng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương. Phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tích cực xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Từ những kết quả đạt được, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được mở rộng. Các chương trình làm nhà Đại đoàn kết, các chế độ, chương trình giảm nghèo được quan tâm, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền. Qua kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường Cẩm Thượng cho thấy, MTTQ phối hợp với Chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên chăm lo đời sống của nhân dân, kết quả đạt được đáng ghi nhận và biểu dương:

Năm 2012, toàn phường có 2.497 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá (tăng 153 hộ so với đầu nhiệm kỳ); 11 làng văn hóa cấp huyện (tăng 01 làng so với đầu nhiệm kỳ); 05 làng văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, 14/16 thôn có nhà văn hoá và có sân chơi thể thao, tủ sách, đội văn nghệ; 100% số hộ trong xã có phương tiện nghe nhìn; 100% Ban Công tác Mặt trận khu dân cư có báo Đại đoàn kết. Từ 2009 đến nay Cẩm Thượng liên tục được công nhận là xã đạt chuẩn văn hóa của tỉnh, …

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ đã cùng với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến hàng nghàn m3 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, quyên góp ủng hộ “Tết vì người nghèo”. Hàng năm Ủy ban MTTQ phối hợp với Ban Công an tổ chức cho nhân dân ở các khu dân cư ký cam kết không có người phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm an toàn giao thông; thành lập 57 cụm dân cư an toàn; tổ chức hòa giải thành  36 vụ, ...

 

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Thượng nhiệm kỳ 2013 - 2018, tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã khoá 26, nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 32 đồng chí và bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố./.

 

Nguyễn Văn Nhật

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na