Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 13/08/2013 7:18 SA
Tuyên giáo Hải Dương sáng tạo, hiệu quả trong việc làm theo gương Bác
Cách đây 83 năm, ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng xuất bản cuốn tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1- 8".


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 tại Thành ủy Hải Dương


Tài liệu đã có tác dụng to lớn trong việc kêu gọi, cổ vũ, động viên mạnh mẽ quần chúng, công nông đứng lên đấu tranh, chống chiến tranh đế quốc và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1 - 8 trở thành một mốc trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, được Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định chọn là Ngày truyền thống ngành công tác tuyên giáo của Đảng. 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo đã hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ to lớn của Đảng giao cho. Mọi hoạt động của Đảng và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự đóng góp tích cực và quan trọng của công tác tuyên giáo. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhiều vấn đề lý luận, phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, mở đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bước sang một trang mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, cán bộ tuyên giáo Hải Dương đã và đang nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên giáo, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, những năm gần đây, ngành tuyên giáo Hải Dương đã tích cực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sáng tạo trong tham mưu


Với phương châm “Chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời”, ngành tuyên giáo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai 8 nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị số 03. Trong đó, nổi bật là việc hướng dẫn học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ theo chủ đề của từng tháng, từng quý, kèm theo tài liệu học tập và tham khảo phong phú đã từng bước đưa việc này trở thành sinh hoạt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ cách làm của Ban Tuyên giáo Hải Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhân rộng ra cả nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có cách làm sáng tạo trong việc hướng dẫn xây dựng các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo cách đặt chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ: đối với bản thân, công việc, nhân dân, cấp trên, đồng nghiệp... Cách làm này đã giúp cho việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác trở nên ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Để tạo chuyển biến thực sự trong việc "làm theo", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 35 về “Một số công việc cần tập trung thực hiện theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị” với 2 nhóm công việc cần tập trung chỉ đạo là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả, kỷ cương của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước". Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03 được đẩy mạnh. Đặc biệt, cuộc thi viết về các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Báo Hải Dương đã phát huy hiệu quả tốt, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.

Chuyển biến tích cực

Từ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện. Chuẩn mực đạo đức sau khi xây dựng được in đẹp, rõ ràng đặt tại các vị trí trang trọng, dễ quan sát hoặc được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và giám sát thực hiện.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi đầu trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kèm theo các quy định chi tiết, cụ thể thực hiện các chuẩn mực này như thực hiện “Ba không” (không hút thuốc lá ở nơi làm việc của cơ quan; không uống rượu, bia vào buổi trưa trong ngày làm việc; không làm việc riêng, gây ồn ào trong giờ làm việc), “Bốn rõ” (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ điều kiện và thời gian thực hiện). Trong quá trình thực hiện, cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần tự giác, đi đôi với việc áp dụng các biện pháp về quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, uốn nắn, nhắc nhở, phê bình, biểu dương, khen thưởng. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở trong quá trình thực hiện. Đây chính là sự gương mẫu của cán bộ ngành trong học tập và làm theo gương Bác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi đầu trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và 6 (khóa XI). Đồng thời, trực tiếp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 cho các bí thư chi bộ cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc các đảng uỷ cơ sở. Các hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu và tổ chức đã đem lại hiệu quả thiết thực như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của đại biểu. Số đông đại biểu được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương truyền đạt, công tác quản lý, theo dõi việc học tập thuận lợi hơn... Các hội nghị, cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực tuyên giáo các cấp cũng được giảm bớt về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả.


Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện làm tốt việc thông tin tình hình thời sự, học tập
 các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng


Ngoài thực hành tiết kiệm trong hội nghị, cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong chỉ đạo, hướng dẫn. Thông qua hoạt động của trang thông tin điện tử của ngành và phần mềm quản lý văn bản nội bộ đã tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể kinh phí văn phòng phẩm trong phát hành các loại tài liệu, giúp cán bộ tuyên giáo cập nhật, khai thác thông tin nhanh hơn để phục vụ chỉ đạo hoạt động của ngành.

Hoạt động trong lĩnh vực công tác tư tưởng, ngành tuyên giáo tỉnh đã nhận thức rõ vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện mọi nhiệm vụ. Đến nay đã có trên 90% số cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở đăng ký nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình mới, nhân tố mới là những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, đã có có 722 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và cấp huyện khen thưởng; 93 tập thể, 170 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể, 3 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thuyết phục”, đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị, xã hội, đóng góp xứng đáng và hiệu quả vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

  PHẠM XUÂN THĂNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na