Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Tin hoạt động TG
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 07/08/2018 2:11 CH
Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội theo kịp tình hình mới

Thời gian qua, ngành tuyên giáo đã làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nên tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát hành tờ gấp tuyên truyền “Những điều cần biết về Luật An ninh mạng và Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc”
Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá sát hơn tình hình tư tưởng và DLXH trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tích cực nắm bắt, chủ động định hướng

Từ năm 2017, thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập mạng lưới cộng tác viên DLXH 2 cấp tỉnh và huyện với trên 300 người. Nội dung, chương trình, chế độ công tác được xây dựng và thực hiện nghiêm túc; kinh phí, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động DLXH được quan tâm bổ sung. 

Để kịp thời nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh, hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung cần nắm bắt dư luận trong tháng đối với Ban Tuyên giáo cấp huyện. Nội dung định hướng là những chủ trương, chính sách pháp luật, tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế và những phản ánh khác từ cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tập hợp DLXH từ nhiều kênh thông tin khác nhau như báo, đài Trung ương và địa phương; thông tin, phản ánh DLXH từ các ngành, đoàn thể, các nguồn hội nghị, hội thảo, họp báo, giao ban, điều tra xã hội học, các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân... Thông tin DLXH được phản ánh kịp thời, phong phú và chất lượng ngày càng sâu sắc hơn. Thông tin phản ánh tập trung vào nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng có tính thời sự, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm như việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tình hình tôn giáo, dân tộc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, tác động lớn đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý kịp thời.

Ngoài nắm bắt, phản ánh DLXH, công tác định hướng DLXH tiếp tục được coi trọng. Trước các vấn đề dư luận quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chủ động bám sát định hướng của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời định hướng DLXH, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Công tác định hướng DLXH được triển khai thông qua các hội nghị giao ban báo chí và hội nghị báo cáo viên; giao ban công tác an ninh tư tưởng, văn hóa, tôn giáo hằng quý; các văn bản định hướng DLXH gửi Ban Tuyên giáo cấp huyện và đội ngũ cộng tác viên DLXH hằng tháng. Đặc biệt, khi nảy sinh các vấn đề DLXH có chiều hướng phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương các biện pháp định hướng DLXH. Đơn cử, thời gian qua, lợi dụng việc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thảo luận xem xét Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, một số phần tử xấu đã xuyên tạc, bịa đặt, xúi giục, kích động nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản định hướng tuyên truyền và hướng dẫn DLXH. Đồng thời phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biên tập, phát hành hơn 25.000 tờ gấp tuyên truyền “Những điều cần biết về Luật An ninh mạng và Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2018
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng DLXH trong tỉnh thời gian tới, toàn ngành tuyên giáo tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Tiếp tục quán triệt thống nhất nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng DLXH. Cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác DLXH, chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của từng đối tượng để có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác DLXH; tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác DLXH; là đầu mối giúp cấp uỷ cùng cấp quản lý điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH, bảo đảm hoạt động nền nếp, đạt hiệu quả.

Tăng cường hướng dẫn, động viên đội ngũ cộng tác viên DLXH; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đề xuất xử lý và định hướng DLXH. Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác DLXH, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và đặc biệt là quan tâm tới chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ này.

Coi trọng và tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua việc tổ chức các hội nghị, phát hành các tài liệu để thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế giúp các địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên DLXH các cấp chủ động tham mưu định hướng tư tưởng và DLXH. 

Chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt DLXH về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh, qua đó nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, DLXH. Đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
NGUYỄN HỒNG SƠN
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na