Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 17/01/2013 4:25 CH
Kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị 03 ở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cần quan tâm hơn trong việc chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là nhu cầu tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; Đề cao tính chủ động sáng tạo, nhấn mạnh việc nêu gương lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan đơn vị

 

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 08/11/2012 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đoàn Kiểm tra của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đoàn kiểm tra do Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và 2 đồng chí cấp ủy đại diện 2 chi, đảng bộ cơ sở.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: tổ chức học tập các chuyên đề theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; gắn việc học tập với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Lấy chi bộ làm trung tâm trong việc triển khai học tập và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú  gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng của dân tộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị vào trong chương trình làm việc với các chi, đảng ủy trực thuộc qua kiểm tra, giám sát phát hiện và biểu dương cách làm hay, đồng thời chấn chỉnh, đôc đốc, nhắc nhở những đơn vị triển khai chậm, còn hình thức, chưa hiệu quả.

Tai buổi làm việc đã có nhiều ý kiến tham luận trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và những kết quả thiết thực đạt được như: chuyển biến nhận thức, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ... Đồng thời, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và sinh hoạt chi bộ thường xuyên; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức tới chi bộ; vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phạm Xuân Thăng biểu dương việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nghiêm túc và sáng tạo. Đồng chí lưu ý ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là nhu cầu tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; Đề cao tính chủ động sáng tạo, nhấn mạnh việc nêu gương lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các chi, đảng bộ cơ sở; đồng thời nhấn mạnh việc tuyên truyền những tấm gương đạo đức tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập và noi theo./.

 

                                     Xuân Hưởng.

           Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na