Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Thời sự
Văn bản
Tuyên truyền
Thông tin CTTG
Khoa giáo
Giáo dục LLCT
Lịch sử Đảng
Văn hóa-Văn nghệ
Được cập nhật lúc : 22/04/2013 8:30 SA
Hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2013

Trong năm 2012 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa giáo đạt nhiều kết quả thiết thực.

 

Đồng chí Đoàn Mạnh Tiến- TUV, Giám đốc Sở Y tế tỉnh phát biểu chào mừng

Sáng ngày 18/4, tại Sở Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2013 với chủ đề: "Thực trạng và giải pháp trong công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh". Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Y tế, đại diện các ngành trong khối khoa giáo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Báo cáo kết quả công tác Khoa giáo năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Theo đó, trong năm 2012, các ngành trong khối khoa giáo và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực khoa giáo; đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo trên địa bàn. Cùng với các ngành trong khối khoa giáo cụ thể hoá triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực khoa giáo. Hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực như: Ngành giáo dục đã thực hiện nhiều giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, ngành học; Công tác Khoa học và Công nghệ đã triển khai các đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ đạt 100% kế hoạch...

 

Đ/c Nguyễn Văn Thông- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Về kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đó là: Hệ thống y tế được củng cố kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực được tăng cường đủ điều kiện đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh; Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhiều bệnh dịch lưu hành trước đây được thanh toán, nhiều bệnh dịch nguy hiểm mới được ngăn chặn, phát hiện và xử trí kịp thời, không để tử vong do dịch; Chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng cao, nhiều kỹ thuật mới, hiện đại được triển khai ngay tại tuyến cơ sở, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ chất lượng cao, giảm tỉ lệ chuyển lên tuyến trên, giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương, đồng thời giảm bớt khó khăn, chi phí cho người bệnh; Các chỉ số về chăm sóc sức khoẻ của người dân Hải Dương được nâng cao, một số chỉ số tương đương với các nước có nền kinh tế phát triển. Xã chuẩn quốc gia về y tế đạt 92,4% (4 huyện Thanh Miện; Nam Sách, Kinh Môn, Cẩm Giàng đạt 100%). Cụ thể là: Tỷ lệ cán bộ y tế/10.000 dân tăng từ 21,5 cán bộ năm 2002 lên 34,0 cán bộ năm 2011; Tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân tăng từ 4,0 người năm 2002 lên 6,06 người năm 2011 (toàn quốc 7,2 người). Trong đó bác sỹ có trình độ trên đại học chiếm tỷ lệ 33%; Tỷ lệ dược sỹ đại học/10.000 dân tăng từ 0,32 người năm 2002 lên 0,8 người năm 2011 (toàn quốc 1,3 người); Tỷ lệ bác sỹ công tác tại trạm y tế tuyến xã tăng từ 45,6% năm 2002 lên 72,08% năm 2011 (toàn quốc  72%); Năm 2012 100% trạm y tế tuyến xã có tối thiểu 5 biên chế (năm 2002,  trung bình mỗi trạm y tế xã có 4,2 cán bộ)...

Tuy nhiên, công tác Khoa giáo trong toàn tỉnh năm 2012 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, đó là: Nhận thức về công tác khoa giáo của một số cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên và ngay của các ngành trong khối khoa giáo hiện nay còn chưa đúng, cho rằng đó là nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo; Sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu với cấp ủy chưa được gắn kết thường xuyên; một số ngành đã trực tiếp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thẩm định các văn bản trước khi trình Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Thậm chí có một số văn bản ở một số ngành trong khối khoa giáo của tỉnh tham mưu dự thảo còn rất chậm so với kế hoạch (cụ thể là vừa qua, trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2013, Thường trực Tỉnh ủy ra Công văn số 586-CV/TU ngày 12/4/2013 nhắc nhở, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) trình Tỉnh ủy chậm 4 tháng đề ra); Việc kiểm tra, đôn đốc đối với cấp ủy đảng, chính quyền cấp dưới chưa thường xuyên, hiệu quả. Do vậy, nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chỉ được Ban Tuyên giáo phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo thực hiện ở bước quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết; công tác kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị còn ít, chưa phát hiện kịp thời những vấn đề mới phát sinh, ở một số địa phương việc đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng còn mang tính hình thức; Đối với Ban Tuyên giáo cấp huyện, công tác khoa giáo còn chưa theo kịp với yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhiều nơi vai trò của Ban Tuyên giáo chưa thực sự nổi bật và rõ nét, biểu hiện là: Việc triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về khoa giáo còn chưa nghiêm túc và đến nơi đến chốn; Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chưa được thường xuyên, chưa phát hiện và đề xuất kịp thời những khó khăn, bức xúc mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nhất là ở cấp xã; Việc duy trì thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo còn chưa được thường xuyên, hiệu quả họat động còn hạn chế, sự gắn kết không cao, cho rằng việc của ngành nào thì ngành ấy làm; Việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác khoa giáo đối với Ban Tuyên giáo cấp xã còn mờ nhạt, không rõ nét…; Việc phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới về khoa giáo ở các địa phương, cơ sở còn chưa thực hiện được; Việc duy trì, thực hiện chế độ báo cáo, nắm bắt thông tin trong lĩnh vực khoa giáo chưa được thường xuyên, liên tục.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và ghi nhận nỗ lực hoạt động của các ngành trong khối Khoa giáo của tỉnh đã tích cực chỉ đạo tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ khoa giáo trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành trong khối Khoa giáo và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Khoa giáo năm 2013, trong đó yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể: Một là: Đề nghị các ngành trong khối khoa giáo của tỉnh tiếp tục rà soát lại các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy đã và đang thực hiện xem có gì vướng mắc, cần đề xuất giải pháp chỉ đạo không? Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra khảo sát, sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết, Chỉ thị về khoa giáo; tiếp tục tham mưu ra các văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo thời gian tới đạt hiệu quả. Đề nghị thực hiện nghiêm túc quy trình tham mưu văn bản về công tác khoa giáo. Hai là: Đối với Ban Tuyên giáo cấp huyện: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy về việc triển khai thực hiện; Cần rà soát bổ sung vào quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo; Duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban khối khoa giáo, giao ban bí thư chi bộ khối trường học; Nghiên cứu giao ban bí thư đảng bộ, chi bộ các cơ sở y tế trên địa bàn; Tăng cường làm việc trực tiếp với các ngành trong khối khoa giáo, tăng cường đi cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ. Ba là: Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phối hợp với các ngành, với các công việc cụ thể: Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch 64-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực chiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Phối hợp xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo số 126-TB/TW ngày 13/4/2013 của Ban Bí thư về 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư khóa IX về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo “Mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc người cao tuổi; phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương” năm 2013 theo chương trình của Quỹ dân số của Liên hiệp quốc, sau đó tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra văn bản chỉ đạo. Phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động của các TTGDTX, TT dạy nghề cấp huyện; Bồi dưỡng về giảng dạy lý luận chính trị trong giáo viên giáo dục công dân tại các trường THPT. Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai, thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hải Dương năm 2013. Quan tâm hơn tới công tác gia đình. Triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp Trung ương Đảng  khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đưa khoa học công nghệ về cơ sở. Phối hợp thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về đất đai.

Một số hình ảnh tham luận tại hội nghị:

 

 

 

 

Minh Ngạn

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na